NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (4 pcs A2)
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (4 pcs A2)
Indonesia: Leti I.
$ 2.00
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (PARATYPUS)
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (PARATYPUS)
Leti I.
$ 10.00
Chrysodema (s.str.)  sp. 5 mix size (10 pcs)
Chrysodema (s.str.) sp. 5 mix size (10 pcs)
Indonesia: Buru I.
$ 7.50
Chrysodema (s.str.) instabilis
Chrysodema (s.str.) instabilis
Indonesia: Halmahera I.
$ 2.00
Chrysodema (s.str.) instabilis
Chrysodema (s.str.) instabilis
N Moluccas: Makian I.
$ 3.00
Chrysodema (s.str.) instabilis (10 pcs)
Chrysodema (s.str.) instabilis (10 pcs)
Indonesia: Makian I.
$ 20.00
Chrysodema (s.str.) radians
Chrysodema (s.str.) radians
Indonesia: Ambon
$ 2.00
Chrysodema (s.str.) radians - black
Chrysodema (s.str.) radians - black
Indonesia: Ambon I.
$ 6.00
Chrysodema (s.str.) radians - black
Chrysodema (s.str.) radians - black
Indonesia: Buru I.
$ 10.00
Chrysodema (s.str.) radians - black (A2)
Chrysodema (s.str.) radians - black (A2)
Buru I.
$ 5.00
Chrysodema (s.str.) radians - black (A2)
Chrysodema (s.str.) radians - black (A2)
Indonesia: Ambon I.
$ 4.00
Chrysodema (s.str.) radians - blue
Chrysodema (s.str.) radians - blue
Buru I.
$ 8.00
Chrysodema (s.str.) radians - blue (A2)
Buru I.
$ 4.00
Chrysodema (s.str.) radians - green/blue
Chrysodema (s.str.) radians - green/blue
Buru I.
$ 6.00
Chrysodema (s.str.) radians - green/blue (A-)
Buru I.
$ 4.00
Chrysodema (s.str.) radians - green/blue (A2)
Buru I.
$ 2.00
Chrysodema (s.str.) radians (2 pcs)
Chrysodema (s.str.) radians (2 pcs)
Indonesia: Kei Is.
$ 2.00
Chrysodema (s.str.) radians (2 pcs) mix colour, mix size
Chrysodema (s.str.) radians (2 pcs) mix colour, mix size
Indonesia: Buru I.
$ 1.50
Chrysodema (s.str.) radians (A-)
Indonesia: Ambon
$ 1.50
Chrysodema (s.str.) radians mix colour, mix size (25 pcs)
Chrysodema (s.str.) radians mix colour, mix size (25 pcs)
Indonesia: Buru I.
$ 12.50