NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Plectrone detanii
Indonesia: Siberut Is.
$ 10.00
Plectrone detanii (A2)
Indonesia: Siberut Is.
$ 8.00
Plectrone polita
Plectrone polita
Indonesia: Nias Is.
$ 20.00
Plectrone tristis - green form
Plectrone tristis - green form
Indonesia: E Java
$ 2.00
Pleuronota laterimaculata
Pleuronota laterimaculata
Indonesia: West Sumatra
$ 18.00
Poecilopharis detanii (A2)
Poecilopharis detanii (A2)
Indonesia: Molu Is.
$ 17.00
Poecilopharis fromentae
Poecilopharis fromentae
Solomons: Vella Lavella Is.
$ 25.00
Poecilopharis fromentae (A2)
Solomons: Vella Lavella Is.
$ 12.00
Protaetia (Calopotosia) orientalis
Protaetia (Calopotosia) orientalis
China: Jiangxi
$ 3.00
Protaetia (Caloprotaetia) wongi
Protaetia (Caloprotaetia) wongi
West Malaysia
$ 15.00
Protaetia (Caloprotaetia) wongi (A2)
West Malaysia
$ 8.00
Protaetia (s.str.) fusca (2 pcs)
Protaetia (s.str.) fusca (2 pcs)
Indonesia: Nusa Kambangan Is.
$ 2.00
Protaetia (Miksicia) acuminata (3 pcs)
Protaetia (Miksicia) acuminata (3 pcs)
Indonesia: Centr. Kalimantan
$ 2.00
Protaetia (Miksicia) acuminatus (5 pcs)
Protaetia (Miksicia) acuminatus (5 pcs)
Indonesia: West Sumatra
$ 2.00
Protaetia (Miksicia) acuminatus
Protaetia (Miksicia) acuminatus
Indonesia: Siberut Is.
$ 1.00
Protaetia (Netociomima) salomoensis
Protaetia (Netociomima) salomoensis
Solomons: Guadalcanal I.
$ 4.00
Protaetia (Protaetiola) candezei Lansberge
Protaetia (Protaetiola) candezei Lansberge
Indonesia: Flores
$ 15.00
Protaetia (Pseudourbania) alorica (PARATYPE)
Protaetia (Pseudourbania) alorica (PARATYPE)
Indonesia: Alor Is.
$ 20.00
Protaetia (s.str.) cariana
Protaetia (s.str.) cariana
NE Laos
$ 3.00
Protaetia (s.str.) fusca Herbst, 1790 (2 pcs)
Protaetia (s.str.) fusca Herbst, 1790 (2 pcs)
Indonesia: Siberut Is.
$ 1.50