NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Dorcus antaeus ssp. myashitai
Dorcus antaeus ssp. myashitai
NE Laos
+60
$ 8.00
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai (A-)
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai (A-)
CW Sulawesi
+80
$ 8.00
Odontolabis micros
Odontolabis micros
Sulawesi
+40
$ 8.00
Prosopocoilus bruijni ssp.
Prosopocoilus bruijni ssp.
Indonesia: Taliabu I.
+35
$ 8.00
Prosopocoilus bruijni ssp. bruijni
Prosopocoilus bruijni ssp. bruijni
Indonesia: Sangir I.
+35
$ 8.00
Dorcus furusui
Dorcus furusui
Indonesia: Obi I.
+25
$ 8.00
Nigidius sp. 5 (A-)
Nigidius sp. 5 (A-)
NE Laos
$ 7.50
Prosopocoilus occipitalis astericus (10 pcs)
Prosopocoilus occipitalis astericus (10 pcs)
Indonesia: West Sumatra
+30
$ 7.50
Cyclomatus truncatus
Cyclomatus truncatus
West Sumatra
+75
$ 7.00
Aegus platyodon loebli
Aegus platyodon loebli
Indonesia: Key Besar Island
male 28 mm
$ 7.00
Cyclomatus lunifer (10 pcs)
Cyclomatus lunifer (10 pcs)
West Sumatra
+35
$ 7.00
Aegus minutus
Aegus minutus
West Papua: Arfak Mts.
$ 7.00
Prosopocoilus spectabilis (A2)
Indonesia: West Sumatra
45
$ 7.00
Dorcus titanus ssp. fafner
Dorcus titanus ssp. fafner
NE Laos
+55
$ 7.00
Hexathrius buqueti
Hexathrius buqueti
Java
+80
$ 7.00
Prosopocoilus lateralis lorquini
Prosopocoilus lateralis lorquini
CW Sulawesi
+50
$ 7.00
Odontolabis kazuhisai (8 pcs)
Odontolabis kazuhisai (8 pcs)
Indonesia: West Sumatra
$ 7.00
Hexathrius vitalisi ssp. cottoni Baba, 1998
Hexathrius vitalisi ssp. cottoni Baba, 1998
NE Laos
+60
$ 7.00
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. sumbaensis Mizunuma, 1998
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. sumbaensis Mizunuma, 1998
Indonesia: Sumba I.
male +25
$ 7.00
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Indonesia: Flores I.
+40
$ 7.00