NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Chrysobothris sp. 9 (5 pcs)
Chrysobothris sp. 9 (5 pcs)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 60.00
Chrysobothris sp. 9 (A-)
Chrysobothris sp. 9 (A-)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 15.00
Chrysobothris sp. 9 (A2)
Chrysobothris sp. 9 (A2)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 9.00
Chrysodema  (s.str.) sp. 6
Chrysodema (s.str.) sp. 6
Indonesia: Ambon I.
$ 3.00
Chrysodema  (s.str.) sp. 7
Chrysodema (s.str.) sp. 7
Philippines: Luzon I.
$ 3.00
Chrysodema (Gelaeus) iris ssp. cupripennis
Chrysodema (Gelaeus) iris ssp. cupripennis
Indonesia: Larat I.
$ 10.00
Chrysodema (Gelaeus) iris ssp. cupripennis (A2)
Indonesia: Larat I.
$ 5.00
Chrysodema (Gelaeus) iris ssp. iris Kerremans, 1898
Chrysodema (Gelaeus) iris ssp. iris Kerremans, 1898
Indonesia: Molu I.
$ 15.00
Chrysodema (Gelaeus) iris ssp. iris Kerremans, 1898 (A-)
Indonesia: Molu I.
$ 12.00
Chrysodema (Gelaeus) iris ssp. iris Kerremans, 1898 (A2)
Indonesia: Molu I.
$ 8.00
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki
Indonesia: Leti I.
$ 1.50
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki
Indonesia: Leti I.
L
$ 4.00
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (2 pcs A-)
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (2 pcs A-)
Indonesia: Leti I.
$ 2.00
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (4 pcs A2)
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (4 pcs A2)
Indonesia: Leti I.
$ 2.00
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (PARATYPUS)
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (PARATYPUS)
Indonesia: Leti I.
$ 10.00
Chrysodema (s.str.)  sp. 5 mix size (10 pcs)
Chrysodema (s.str.) sp. 5 mix size (10 pcs)
Indonesia: Buru I.
$ 7.50
Chrysodema (s.str.) instabilis
Chrysodema (s.str.) instabilis
Indonesia: Halmahera I.
$ 2.00
Chrysodema (s.str.) radians
Chrysodema (s.str.) radians
Indonesia: Ambon
$ 2.00
Chrysodema (s.str.) radians - black
Chrysodema (s.str.) radians - black
Buru I.
$ 10.00
Chrysodema (s.str.) radians - black (A2)
Buru I.
$ 5.00