NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Dilochrosis parvula (5 pcs)
Dilochrosis parvula (5 pcs)
Tanimbar Is.: Larat I.
$ 50.00
Dilochrosis parvula (black)
Dilochrosis parvula (black)
Indonesia: Tanimbar Isls.: Larat Is.
$ 15.00
Dilochrosis parvula (black)
Indonesia: Tanimbar Isls.: Larat Is.
$ 10.00
Eumacronota ludekingi
Eumacronota ludekingi
West Sumatra
$ 2.00
Eumacronota ludekingi (5 pairs)
Eumacronota ludekingi (5 pairs)
W Sumatra
$ 6.50
Eumacronota viridicollis
Eumacronota viridicollis
Indonesia: W. Sumatra
$ 7.00
Eumacronota viridicollis (5 pcs)
Eumacronota viridicollis (5 pcs)
Sumatra
$ 22.50
Euryomia argentea
Euryomia argentea
Madagascar
$ 1.00
Euselates (s.str.) antennata
Euselates (s.str.) antennata
NE India
$ 24.00
Euselates (s.str.) antennata (A2)
Euselates (s.str.) antennata (A2)
India: Meghalaya
$ 15.00
Euselates (s.str.) antennata (A2)
Euselates (s.str.) antennata (A2)
India: Meghalaya
$ 10.00
Euselates (s.str.) laotica (10 pairs)
Euselates (s.str.) laotica (10 pairs)
NE Laos
$ 10.00
Euselates (s.str.) laotica (10 pcs black form)
Euselates (s.str.) laotica (10 pcs black form)
NE Laos
$ 10.00
Euselates (s.str.) laotica (5 pcs)
Euselates (s.str.) laotica (5 pcs)
NE Laos
$ 4.00
Euselates (s.str.) neglecta
Euselates (s.str.) neglecta
Laos
$ 9.00
Euselates (s.str.) neglecta (A2)
Euselates (s.str.) neglecta (A2)
Laos
$ 4.50
Euselates (s.str.) perraudierei
Euselates (s.str.) perraudierei
S Laos: Attapeu Prov.
$ 4.00
Euselates (s.str.) stricticollis
Euselates (s.str.) stricticollis
N Laos
$ 2.00
Euselates (s.str.) stricticollis
Euselates (s.str.) stricticollis
NE Laos
$ 3.00
Euselates (s.str.) stricticollis (10 pcs)
Euselates (s.str.) stricticollis (10 pcs)
NE Laos
$ 14.00