NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Pages >
12
Dysphania subrepleta subrepleta Walker, 1854 (2 pcs AA-)
Indonesia: West Sumatra
$ 2.50
Dysphania transducta (2 pcs A2)
Dysphania transducta (2 pcs A2)
Indonesia: West Sumatra
$ 1.50
Eubordeta eichhorni flammens (A-)
Indonesia: West Papua
$ 4.00
Eubordeta eichhorni flammens (A2)
Indonesia: West Papua
$ 2.50
Eubordeta eichhorni flammens (AA-)
Eubordeta eichhorni flammens (AA-)
Indonesia: West Papua
$ 5.00
Millionia celebensis Jordan et Rothschild, 1895 (A-)
Millionia celebensis Jordan et Rothschild, 1895 (A-)
Indonesia: Sulawesi
$ 2.00
Millionia delicatula Inoue, 1998 (A-)
Millionia delicatula Inoue, 1998 (A-)
Indonesia: Sulawesi
$ 4.00
Millionia drucei Butler, 1883 (A-)
Millionia drucei Butler, 1883 (A-)
Indonesia: Sulawesi
$ 1.00
Millionia drucei Butler, 1883 (A-)
Millionia drucei Butler, 1883 (A-)
Indonesia: Sulawesi
$ 1.00
Millionia fulgida baliensis (20 pcs A-)
Millionia fulgida baliensis (20 pcs A-)
Indonesia: Bali I.
$ 8.00
Millionia fulgida baliensis (3 pcs A-)
Millionia fulgida baliensis (3 pcs A-)
Indonesia: Bali I.
$ 1.50
Millionia fulgida baliensis (A-)
Millionia fulgida baliensis (A-)
Indonesia: Bali I.
$ 1.00
Millionia guentheri
Millionia guentheri
Indonesia: West Sumatra
$ 2.00
Millionia guentheri (A-)
Indonesia: West Sumatra
$ 1.50
Millionia guentheri (AA-)
Indonesia: West Sumatra
$ 1.75
Millionia jakli
Millionia jakli
Indonesia: Lombok I.
$ 25.00
Millionia jakli (A-)
Indonesia: Lombok I.
$ 20.00
Millionia jakli (A2)
Indonesia: Lombok I.
$ 10.00
Pages >
12