NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Gnaphaloryx opacus
Indonesia: Sulawesi
$ 1.50
Gnaphaloryx opacus
Indonesia: Bali I.: 1250m
L
$ 8.00
Gnaphaloryx opacus
Gnaphaloryx opacus
Indonesia: Bali I.: 1250m
M
$ 6.00
Gnaphaloryx opacus
Gnaphaloryx opacus
Indonesia: Bali I.: 1250m
S
$ 4.00
Gnaphaloryx opacus (4 pairs)
Gnaphaloryx opacus (4 pairs)
Indonesia: West Sumatra
+30
$ 18.00
Gnaphaloryx opacus (6 pcs)
Gnaphaloryx opacus (6 pcs)
Indonesia: West Sumatra
27 - 29 mm
$ 13.00
Gnaphaloryx squalidus squalidus
Gnaphaloryx squalidus squalidus
Indonesia: Bali
S
$ 2.00
Gnaphaloryx squalidus squalidus
Gnaphaloryx squalidus squalidus
Indonesia: Bali
M
$ 4.00
Hexathrius buqueti
Hexathrius buqueti
Java
+80
$ 7.00
Hexathrius buqueti
Hexathrius buqueti
Java
+75
$ 5.50
Hexathrius buqueti
Hexathrius buqueti
Java
+70
$ 4.00
Hexathrius buqueti
Hexathrius buqueti
Java
+65
$ 3.50
Hexathrius buqueti
Hexathrius buqueti
Java
+60
$ 3.00
Hexathrius buqueti
Hexathrius buqueti
Java
+50
$ 2.00
Hexathrius buqueti
Hexathrius buqueti
Java
+40
$ 1.50
Hexathrius parryi paradoxus
Hexathrius parryi paradoxus
Sumatra
+80
$ 8.00
Hexathrius parryi paradoxus
Hexathrius parryi paradoxus
West Sumatra
+60
$ 1.50
Hexathrius parryi paradoxus
Hexathrius parryi paradoxus
West Sumatra
+65
$ 2.00
Hexathrius parryi paradoxus
Hexathrius parryi paradoxus
West Sumatra
+70
$ 3.00
Hexathrius parryi paradoxus
Hexathrius parryi paradoxus
West Sumatra
+75
$ 4.00