NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Lexias aeropus angustifascia (A-)
Lexias aeropus angustifascia (A-)
Indonesia: Biak I.
$ 4.00
Lexias aeropus angustifascia (A2)
Lexias aeropus angustifascia (A2)
Indonesia: Biak I.
$ 1.50
Lexias aeropus angustifascia (A2)
Lexias aeropus angustifascia (A2)
Indonesia: Biak I.
$ 2.50
Lexias aeropus helvidius
Lexias aeropus helvidius
Buru I.
$ 4.50
Lexias aeropus helvidius (A2)
Lexias aeropus helvidius (A2)
Buru I.
$ 1.50
Lexias aeropus mysolensis (g A2)
Lexias aeropus mysolensis (g A2)
Indonesia: Misool I.
$ 4.00
Lexias dirtea montana
Lexias dirtea montana
Indonesia: West Sumatra
$ 2.00
Lexias dirtea montana (A-)
Lexias dirtea montana (A-)
Indonesia: West Sumatra
$ 1.50
Lexias dirtea ssp. inimitabilis
Lexias dirtea ssp. inimitabilis
Indonesia: Siberut I.
$ 4.00
Lexias dirtea ssp. inimitabilis (A-)
Indonesia: Siberut I.
$ 3.00
Lexias dirtea ssp. inimitabilis (A-)
Lexias dirtea ssp. inimitabilis (A-)
Indonesia: Siberut I.
$ 8.00
Lexias dirtea ssp. inimitabilis (A2)
Indonesia: Siberut I.
$ 2.00
Lexias dirtea ssp. inimitabilis (A2)
Indonesia: Siberut I.
$ 5.00
Lexias immaculata (A-)
Lexias immaculata (A-)
Indonesia: Belitung I.
$ 2.50
Lexias immaculata (A2)
Lexias immaculata (A2)
Indonesia: Belitung I.
$ 1.50
Lexias immaculata (A2)
Lexias immaculata (A2)
Indonesia: Belitung I.
$ 3.00
Lexias pardalis borneensis
Lexias pardalis borneensis
Kalimantan
$ 12.50
Lexias pardalis borneensis (A-)
Lexias pardalis borneensis (A-)
Kalimantan
$ 7.50
Lexias pardalis ssp. nephritica (A-)
Lexias pardalis ssp. nephritica (A-)
Indonesia: W Sumatra
$ 6.00
Lexias pardalis ssp. nephritica (A2)
Indonesia: W Sumatra
$ 3.00