NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Poecilopharis detanii (A2)
Poecilopharis detanii (A2)
Indonesia: Molu Is.
$ 17.00
Protaetia (Caloprotaetia) wongi
Protaetia (Caloprotaetia) wongi
West Malaysia
$ 15.00
Protaetia (Caloprotaetia) wongi (A2)
West Malaysia
$ 8.00
Protaetia (s.str.) fusca (2 pcs)
Protaetia (s.str.) fusca (2 pcs)
Indonesia: Nusa Kambangan Is.
$ 2.00
Protaetia (Miksicia) acuminata (3 pcs)
Protaetia (Miksicia) acuminata (3 pcs)
Indonesia: Centr. Kalimantan
$ 2.00
Protaetia (Miksicia) acuminatus
Protaetia (Miksicia) acuminatus
Indonesia: Siberut Is.
$ 1.00
Protaetia (Netociomima) salomoensis
Protaetia (Netociomima) salomoensis
Solomons: Guadalcanal I.
$ 4.00
Protaetia (Protaetiola) candezei Lansberge
Protaetia (Protaetiola) candezei Lansberge
Indonesia: Flores
$ 15.00
Protaetia (Pseudourbania) alorica (PARATYPE)
Protaetia (Pseudourbania) alorica (PARATYPE)
Indonesia: Alor Is.
$ 20.00
Protaetia (s.str.) fusca Herbst, 1790 (2 pcs)
Protaetia (s.str.) fusca Herbst, 1790 (2 pcs)
Indonesia: Siberut Is.
$ 1.50
Protaetia (s.str.) gueyrraudi
Protaetia (s.str.) gueyrraudi
Indonesia: Sulawesi
$ 3.00
Pseudotorynorrhina fortunei
Pseudotorynorrhina fortunei
NE Laos
$ 2.50
Pseudotorynorrhina fortunei
Pseudotorynorrhina fortunei
NE Laos
$ 4.00
Taeniodera anceps
Taeniodera anceps
Indonesia: W Sumatra
$ 40.00
Taeniodera anceps (A2)
Taeniodera anceps (A2)
Indonesia: W Sumatra
$ 15.00
Taeniodera bujanga
Taeniodera bujanga
Indonesia: West Sumatra
$ 20.00
Taeniodera coomani
Taeniodera coomani
N Vietnam
$ 8.00
Taeniodera fenestrata
Taeniodera fenestrata
Indonesia: W Sumatra
$ 4.00
Taeniodera fenestrata
Taeniodera fenestrata
Indonesia: W Sumatra
$ 7.00
Taeniodera monacha ssp. sumatrana (2 pcs)
Taeniodera monacha ssp. sumatrana (2 pcs)
Indonesia: West Sumatra
$ 1.50