NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Aegolipton babai
Aegolipton babai
West Sumatra
$ 20.00
Aegolipton babai
Aegolipton babai
West Sumatra
$ 10.00
Aegolipton babai (A2)
Aegolipton babai (A2)
Sumatra
$ 10.00
Aegolipton babai (m AA- 41mm, f A2 43 mm)
Aegolipton babai (m AA- 41mm, f A2 43 mm)
Sumatra
$ 22.00
Aegolipton roubali Komiya et al., 2012
Aegolipton roubali Komiya et al., 2012
C. Vietnam
$ 28.00
Aegosoma cuneicornis (Komiya, 2000)
Aegosoma cuneicornis (Komiya, 2000)
NE Laos
+30
$ 10.00
Aegosoma cuneicornis (Komiya, 2000)
Aegosoma cuneicornis (Komiya, 2000)
NE Laos
+35
$ 12.00
Aegosoma cuneicornis (Komiya, 2000)
Aegosoma cuneicornis (Komiya, 2000)
NE Laos
+40
$ 15.00
Aegosoma cuneicornis (Komiya, 2000)
Aegosoma cuneicornis (Komiya, 2000)
NE Laos
+45
$ 20.00
Aegosoma george Do, 2015
Aegosoma george Do, 2015
NE Laos
+40
$ 12.50
Aegosoma george Do, 2015
Aegosoma george Do, 2015
NE Laos
+35
$ 10.00
Aegosoma george Do, 2015
Aegosoma george Do, 2015
NE Laos
+40
$ 12.50
Aegosoma george Do, 2015
Aegosoma george Do, 2015
NE Laos
+45
$ 18.00
Aegosoma george Do, 2015
Aegosoma george Do, 2015
NE Laos
+50
$ 25.00
Aegosoma george Do, 2015
Aegosoma george Do, 2015
NE Laos
+50
$ 20.00
Aegosoma george Do, 2015
Aegosoma george Do, 2015
NE Laos
+35
$ 10.00
Aegosoma george Do, 2015
Aegosoma george Do, 2015
NE Laos
+30
$ 8.00
Aegosoma george Do, 2015
Aegosoma george Do, 2015
NE Laos
+45
$ 15.00
Aegosoma giganteum
Aegosoma giganteum
West Sumatra
m A- 61mm f A1 56mm
$ 20.00
Aegosoma giganteum
Aegosoma giganteum
West Sumatra
63
$ 25.00