NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Apotomopterus vitalisi (5 pairs A-/A2)
Apotomopterus vitalisi (5 pairs A-/A2)
NE Laos
$ 17.50
Apotomopterus vitalisi (5 pairs)
Apotomopterus vitalisi (5 pairs)
NE Laos
$ 25.00
Brachinus biguticeps
Brachinus biguticeps
Bali I.
$ 3.00
Brachinus biguticeps (5 pcs A-, A2)
Brachinus biguticeps (5 pcs A-, A2)
Indonesia: Bali I.
$ 5.00
Brachinus biguticeps (A-)
Brachinus biguticeps (A-)
Bali I.
$ 2.50
Brachinus biguticeps (A2)
Brachinus biguticeps (A2)
Bali I.
$ 1.50
Broscus karelini
Broscus karelini
Iran: Golestan
$ 7.00
Calleida sp. 1
Calleida sp. 1
S Oman: Dhofar prov.
$ 3.00
Calosoma (Castrida) sayi
Calosoma (Castrida) sayi
USA: Texas
$ 3.00
Calosoma (s.str.) imbricatum arabicum
Calosoma (s.str.) imbricatum arabicum
S Oman: Dhofar prov.
$ 6.00
Calosoma (s.str.) imbricatum arabicum
Calosoma (s.str.) imbricatum arabicum
S Oman: Dhofar prov.
$ 5.00
Calosoma (s.str.) imbricatum arabicum (A2)
Calosoma (s.str.) imbricatum arabicum (A2)
S Oman: Dhofar prov.
$ 4.00
Calosoma argentinense
Calosoma argentinense
Argentina: Chaco
$ 4.00
Calosoma argentinense
Calosoma argentinense
Argentina: Chaco
$ 3.00
Calosoma argentinense (5 pairs A-/A2)
Calosoma argentinense (5 pairs A-/A2)
Argentina
$ 15.00
Calosoma argentinense (5 pairs)
Calosoma argentinense (5 pairs)
Argentina: Chaco
$ 20.00
Calosoma oceanicum ssp. klynstrai – green/metallic form
Calosoma oceanicum ssp. klynstrai – green/metallic form
Tanimbar Is.
$ 12.00
Calosoma oceanicum ssp. klynstrai – green/metallic form
Calosoma oceanicum ssp. klynstrai – green/metallic form
Indonesia: Tanimbar Is.: Yamdena I.
$ 7.00
Calosoma oceanicum ssp. klynstrai – green/metallic form
Calosoma oceanicum ssp. klynstrai – green/metallic form
Indonesia: Tanimbar Is.: Yamdena I.
$ 5.00
Calosoma oceanicum ssp. klynstrai – green/metallic form (5 pairs)
Calosoma oceanicum ssp. klynstrai – green/metallic form (5 pairs)
Indonesia: Tanimbar Is.
$ 50.00