NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Protaetia (Potosia) marginicollis
Protaetia (Potosia) marginicollis
Kazakhstan
$ 5.00
Protaetia (Potosia) morio heyrovskyi
Protaetia (Potosia) morio heyrovskyi
Morocco
$ 1.50
Protaetia (Potosia) multifoveolata
Protaetia (Potosia) multifoveolata
China
$ 4.00
Protaetia (Potosia) multifoveolata (A2)
Protaetia (Potosia) multifoveolata (A2)
China
$ 2.00
Protaetia (Protaetiola) candezei Lansberge
Protaetia (Protaetiola) candezei Lansberge
Indonesia: Flores
$ 15.00
Protaetia (Protaetiola) candezei Lansberge
Protaetia (Protaetiola) candezei Lansberge
Sumba I.
$ 8.00
Protaetia (Protaetiola) candezei Lansberge
Protaetia (Protaetiola) candezei Lansberge
Sumba I.
$ 15.00
Protaetia (Protaetiola) candezei Lansberge (5 pcs)
Protaetia (Protaetiola) candezei Lansberge (5 pcs)
Indonesia: Sumba I.
$ 30.00
Protaetia (Protaetiola) candezei Lansberge (A-)
Protaetia (Protaetiola) candezei Lansberge (A-)
Sumba I.
$ 7.00
Protaetia (Protaetiola) pseudohageni
Protaetia (Protaetiola) pseudohageni
Java
$ 10.00
Protaetia (Protaetiola) pseudohageni
Protaetia (Protaetiola) pseudohageni
Indonesia: East Java
$ 14.00
Protaetia (Protaetiola) pseudohageni
Protaetia (Protaetiola) pseudohageni
Bali I.
$ 14.00
Protaetia (Protaetiola) pseudohageni
Protaetia (Protaetiola) pseudohageni
Bali I.
$ 10.00
Protaetia (Pseudocetonischema) colffsi
Protaetia (Pseudocetonischema) colffsi
Flores I.
$ 14.00
Protaetia (Pseudocetonischema) colffsi (A2)
Protaetia (Pseudocetonischema) colffsi (A2)
Flores I.
$ 8.00
Protaetia (Pseudocetonischema) timorensis
Protaetia (Pseudocetonischema) timorensis
Timor I.
$ 3.00
Protaetia (Pseudocetonischema) timorensis (10 pcs)
Protaetia (Pseudocetonischema) timorensis (10 pcs)
Timor I.
$ 25.00
Protaetia (Pseudocetonischema) timorensis (5 pcs)
Protaetia (Pseudocetonischema) timorensis (5 pcs)
Timor I.
$ 13.00
Protaetia (Pseudocetonischema) timorensis (A-)
Protaetia (Pseudocetonischema) timorensis (A-)
Timor I.
$ 2.00
Protaetia (Pseudourbania) alorica
Protaetia (Pseudourbania) alorica
Alor I.
$ 10.00