NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Taeniodera zebrae
Taeniodera zebrae
NE Laos
$ 2.00
Taeniodera zebrae (10 pcs)
Taeniodera zebrae (10 pcs)
NE Laos
$ 14.00
Taeniodera zebrae (6 pcs)
Taeniodera zebrae (6 pcs)
NE Laos
$ 10.00
Taeniodera zebrae (8 pcs)
Taeniodera zebrae (8 pcs)
N Vietnam
$ 11.00
Thaumastopeus agni
Thaumastopeus agni
West Sumatra
$ 4.00
Thaumastopeus brunneipennis
Thaumastopeus brunneipennis
West Timor
$ 4.00
Thaumastopeus brunneipennis (10 pcs)
Thaumastopeus brunneipennis (10 pcs)
Indonesia: West Timor
$ 25.00
Thaumastopeus brunneipennis (5 pcs)
Thaumastopeus brunneipennis (5 pcs)
West Timor
$ 15.00
Thaumastopeus brunneipennis (A2)
Thaumastopeus brunneipennis (A2)
Indonesia: West Timor
$ 2.00
Thaumastopeus floresianus
Thaumastopeus floresianus
Indonesia: Sanggeang Is.
$ 2.00
Thaumastopeus floresianus
Thaumastopeus floresianus
Flores I.
$ 3.00
Thaumastopeus floresianus
Thaumastopeus floresianus
Flores I.
$ 2.00
Thaumastopeus floresianus
Thaumastopeus floresianus
Alor I.
$ 5.00
Thaumastopeus floresianus (10 pcs)
Thaumastopeus floresianus (10 pcs)
Flores I.
$ 15.00
Thaumastopeus floresianus (5 pcs)
Thaumastopeus floresianus (5 pcs)
Flores I.
$ 7.50
Thaumastopeus lombokensis
Thaumastopeus lombokensis
Lombok I.
$ 5.00
Thaumastopeus lombokensis (10 pcs - 2 pcs A2)
Thaumastopeus lombokensis (10 pcs - 2 pcs A2)
Indonesia: Lombok I.
$ 22.50
Thaumastopeus lombokensis (5 pcs)
Thaumastopeus lombokensis (5 pcs)
Indonesia: Lombok I.
$ 15.00
Thaumastopeus minetti
Thaumastopeus minetti
Sulawesi
$ 4.00
Thaumastopeus minetti
Thaumastopeus minetti
Buton I.
$ 8.00