NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Calochroa holzschuhi (A2)
Calochroa holzschuhi (A2)
NE Laos
$ 18.00
Calomera angulata
Calomera angulata
NW Myanmar: Chin Hills
$ 7.00
Calomera angulata
Calomera angulata
N Vietnam
$ 5.00
Calomera angulata (A2)
Calomera angulata (A2)
NW Myanmar: Chin Hills
$ 5.00
Calomera angulata (A2)
Calomera angulata (A2)
N Vietnam
$ 3.00
Calomera aulica
Calomera aulica
S Oman: Dhofar prov.
$ 6.50
Calomera aulica (5 pcs A-, A2)
Calomera aulica (5 pcs A-, A2)
S Oman: Dhofar Prov.
$ 15.00
Calomera bordoni
Calomera bordoni
Buru I.
$ 3.00
Calomera bordoni (10 pcs)
Calomera bordoni (10 pcs)
Buru I.
$ 15.00
Calomera bordoni (A2)
Calomera bordoni (A2)
Buru I.
$ 1.50
Calomera decemguttata
Calomera decemguttata
Indonesia: Bacan Isl.
$ 3.00
Calomera decemguttata
Calomera decemguttata
Indonesia: Obi Isl.
$ 2.00
Calomera decemguttata
Calomera decemguttata
Sangir I.
$ 4.00
Calomera decemguttata
Calomera decemguttata
Talaud I.
$ 3.00
Calomera decemguttata
Calomera decemguttata
SE Sulawesi
$ 2.00
Calomera decemguttata (10 pcs)
Calomera decemguttata (10 pcs)
Bacan I.
$ 10.00
Calomera decemguttata (25 pcs A-, A2)
Calomera decemguttata (25 pcs A-, A2)
Obi I.
$ 12.50
Calomera decemguttata (5 pcs)
Calomera decemguttata (5 pcs)
Indonesia: Obi Isl.
$ 4.00
Calomera decemguttata (5 pcs)
Calomera decemguttata (5 pcs)
Bacan I.
$ 7.50
Calomera decemguttata (7 pcs)
Calomera decemguttata (7 pcs)
Obi I.
$ 11.00