NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Tricondyla mellyi (5 pcs)
Tricondyla mellyi (5 pcs)
S. Laos: Attapeu Prov.
$ 12.50
Tricondyla mellyi (A2)
Tricondyla mellyi (A2)
S Laos: Attapeu Prov.
$ 2.00
Tricondyla ovaligrossa
Tricondyla ovaligrossa
S Laos
$ 18.00
Tricondyla ovaligrossa (A-)
Tricondyla ovaligrossa (A-)
S Laos
$ 15.00
Tricondyla ovaligrossa (A2)
Tricondyla ovaligrossa (A2)
S Laos
$ 9.00
Tricondyla sp. 1
Tricondyla sp. 1
Philippines: N Luzon
$ 12.00
Tricondyla sp. 2
Tricondyla sp. 2
West Papua: Arfak Mts.
$ 6.00
Tricondyla sp. 2 (A-)
Tricondyla sp. 2 (A-)
West Papua: Arfak Mts.
$ 4.50
Tricondyla sp. 2 (A2)
Tricondyla sp. 2 (A2)
West Papua: Arfak Mts.
$ 3.00
Wallacedela eximia ssp. sangihensis
Wallacedela eximia ssp. sangihensis
Indonesia: Sangir Isl.
$ 20.00
Wallacedela eximia ssp. sangihensis (A2)
Wallacedela eximia ssp. sangihensis (A2)
Sangir I.
$ 10.00
Wallacedela kobayashii
Wallacedela kobayashii
Sulawesi
$ 5.00
Wallacedela kobayashii (5 pcs A-, A2)
Wallacedela kobayashii (5 pcs A-, A2)
Sulawesi
$ 12.00
Wallacedela kobayashii (5 pcs)
Wallacedela kobayashii (5 pcs)
Sulawesi
$ 20.00