NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Thyraeus sp. 4
Thyraeus sp. 4
CW Sulawesi
$ 4.00
Megachile sp. 12
Megachile sp. 12
CW Sulawesi
$ 4.00
Vespa sp. 16
Vespa sp. 16
CW Sulawesi
$ 4.00
Sphex sp. 12
Sphex sp. 12
CW Sulawesi
$ 4.00
Hymenoptera sp. 95 (SPREAD)
Hymenoptera sp. 95 (SPREAD)
Indonesia: Obi I.
$ 4.00
Megascolia sp. 3, 4 - Megascolia procer sarawakensis
Megascolia sp. 3, 4 - Megascolia procer sarawakensis
SW Kalimantan
$ 4.00
Vespa sp. 5 (SPREAD)
Vespa sp. 5 (SPREAD)
Indonesia: West Sumatra
WS 50-58mm
$ 4.00
Scoliidae sp. 2 (SPREAD) (A-)
Indonesia: Buru I.
$ 4.00
Scoliidae sp. 13 (SPREAD)
Scoliidae sp. 13 (SPREAD)
Indonesia: Tanimbar Is.
$ 4.00
Hymenoptera sp. 96 (SPREAD)
Hymenoptera sp. 96 (SPREAD)
Indonesia: Tanimbar Is.
$ 4.00
Sphex sp. 6 (SPREAD)
Sphex sp. 6 (SPREAD)
Indonesia: West Sumatra
$ 4.00
Scoliidae sp. 40
Scoliidae sp. 40
Solomons: Guadalcanal I.
$ 4.00
Scoliidae sp. 5 (SPREAD) (A2)
Indonesia: Buru I.
$ 4.00
Scoliidae sp. 7 (SPREAD)
Scoliidae sp. 7 (SPREAD)
Indonesia: Buru I.
$ 4.00
Sphex madasummae Vecht, 1973 (SPREAD)
Sphex madasummae Vecht, 1973 (SPREAD)
Indonesia: Buru I.
$ 4.00
Mutilidae sp. 9 (A2)
Mutilidae sp. 9 (A2)
N Oman
$ 4.00
Sphex sp. 8 (SPREAD)
Sphex sp. 8 (SPREAD)
N Vietnam
$ 4.00
Symphyta sp. 9 (SPREAD)
Symphyta sp. 9 (SPREAD)
NE Laos
$ 4.00
Thyreaus sp. 2 (SPREAD)
Thyreaus sp. 2 (SPREAD)
Indonesia: Buru I.
$ 4.00
Vespa velutina variana Vecht, 1957 (SPREAD)
Vespa velutina variana Vecht, 1957 (SPREAD)
NE Laos
$ 4.00