NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Gynautocera philomela seramensis Kishida et Endo, 1999 (A-)
Indonesia: Seram I.
$ 2.00
Histia libelluloides baliensis Inoue, 1992 (A2)
Indonesia: Bali I.
$ 2.00
Histia libelluloides sumatrana Rotschild, 1899 (A-)
Indonesia: West Sumatra
$ 2.00
Cyclosia macularia metachloros (A-)
Cyclosia macularia metachloros (A-)
Bali I.
$ 2.50
Eterusia angustipennis gaedei (g A2)
Eterusia angustipennis gaedei (g A2)
Indonesia: West Java
$ 2.50
Achelura javana (g A2)
Achelura javana (g A2)
Bali
$ 2.50
Chalcosia phalaenaria gloucoplaga (A-)
Chalcosia phalaenaria gloucoplaga (A-)
S Sumatra
$ 3.00
Agalope eroniodes diluta Jordan, 1907
Agalope eroniodes diluta Jordan, 1907
NE Laos
$ 3.00
Histia libelluloides libelluloides (gA2)
Histia libelluloides libelluloides (gA2)
Java
$ 3.00
Amesia namouna Doubleday, 1847 (A2)
Indonesia: Java I.
$ 3.00
Barbaroscia amabilis Jordan, 1907 (A-)
NE Laos
$ 3.00
Chalcosia phalaenaria annamitica Jordan, 1907 (A-)
NE Laos
$ 3.00
Chalcosia phalaenaria baliensis Kishida, 1998
Chalcosia phalaenaria baliensis Kishida, 1998
Indonesia: Bali I.
$ 3.00
Chalcosia phalaenaria ssp. (A-)
Chalcosia phalaenaria ssp. (A-)
Indonesia: West Sumatra
$ 3.00
Cyclosia inclusus Walker, 1864 (A-)
Cyclosia inclusus Walker, 1864 (A-)
Indonesia: Belitung I.
$ 3.00
Cyclosia inclusus Walker, 1864 (3 pcs A2)
Cyclosia inclusus Walker, 1864 (3 pcs A2)
$ 3.00
Cyclosia papilionaris insuricola Kishida et Endo, 1999 (A-)
Indonesia: Belitung I.
$ 3.00
Cyclosia spargens (A2)
Cyclosia spargens (A2)
Sulawesi
$ 3.00
Cyclosia pieridoides belitungensis Kishida et Endo, 1999 (A2)
Indonesia: Belitung I.
$ 3.00
Cyclosia inclusus (A2)
Cyclosia inclusus (A2)
Simeuleu I.
$ 3.00