NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) tonkinensis
Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha) tonkinensis
N Vietnam
$ 5.00
Ixorida (Pseudomecinonota) elegans
Ixorida (Pseudomecinonota) elegans
Sulawesi
$ 5.00
Thaumastopeus lombokianus
Thaumastopeus lombokianus
Indonesia: Lombok I.
$ 5.00
Rhomborhina bossioni
Rhomborhina bossioni
NE Laos
$ 5.00
Taeniodera inermis Krikken
Taeniodera inermis Krikken
SW Kalimantan
$ 5.00
Dicheros (s.str.) bicornis ssp. kurosawai (A-)
Dicheros (s.str.) bicornis ssp. kurosawai (A-)
Alor I.
$ 5.00
Lomaptera rubens
Lomaptera rubens
West Papua
$ 5.00
Ischiopsopha (Homeopsopha) messagieri (A2)
Ischiopsopha (Homeopsopha) messagieri (A2)
West Papua
$ 5.00
Gametis plagiata (red form) (5 pcs)
Gametis plagiata (red form) (5 pcs)
Bali I.
$ 5.00
Protaetia (Netociomima) ternatana
Protaetia (Netociomima) ternatana
Mandioli I.
$ 5.00
Ischiopsopha (s.str.) nigriloba
Ischiopsopha (s.str.) nigriloba
West Papua
$ 5.00
Protaetia (Pseudourbania) alorica (A2)
Protaetia (Pseudourbania) alorica (A2)
Alor I.
$ 5.00
Glycyphana (Glycyphaniola) pygmaea (10 pcs)
Glycyphana (Glycyphaniola) pygmaea (10 pcs)
SW Kalimantan
$ 5.50
Glycyphana (Glycyphaniola) pygmaea (10 pcs)
Glycyphana (Glycyphaniola) pygmaea (10 pcs)
Sumatra
$ 5.50
Thaumastopeus westwoodi Ritsema , 1893
Thaumastopeus westwoodi Ritsema , 1893
West Sumatra
$ 6.00
Coilodera arnaudi
Coilodera arnaudi
Siberut I.
$ 6.00
Digenethle cuprea
Digenethle cuprea
West Papua
$ 6.00
Ixorida (Mecinonota) regia bicolor (15 pcs)
Ixorida (Mecinonota) regia bicolor (15 pcs)
West Sumatra
$ 6.00
Ixorida (Mecinonota) venerea ssp. apelles (10 pcs)
Ixorida (Mecinonota) venerea ssp. apelles (10 pcs)
Bacan I.
$ 6.00
Glycyphana (Glycyphaniola) maculipennis (A2)
Glycyphana (Glycyphaniola) maculipennis (A2)
Buru I.
$ 6.00