NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Protaetia (Potosia) marginicollis
Protaetia (Potosia) marginicollis
Kazakhstan
$ 5.00
Glycyphana (s.str.) aurocincta
Glycyphana (s.str.) aurocincta
NE Laos
$ 5.00
Dicheros (s.str.) bicornis westwoodi
Dicheros (s.str.) bicornis westwoodi
Sumba I.
M
$ 5.00
Ischiopsopha (s.str.) olivacea
Ischiopsopha (s.str.) olivacea
Halmahera I.
$ 5.00
Gametis jucunda (10 pcs)
Gametis jucunda (10 pcs)
NE Laos
$ 5.00
Coilodera alexisi (A2)
Coilodera alexisi (A2)
S Laos
$ 5.00
Cosmiomorpha (s.str.) vietnamica Krajcik, 2012
Cosmiomorpha (s.str.) vietnamica Krajcik, 2012
N Vietnam
$ 5.00
Taeniodera cupreicollis (A2)
Taeniodera cupreicollis (A2)
S Laos
$ 5.00
Lomaptera prasina
Lomaptera prasina
Aru Is.
$ 5.00
Protaetia (Liocola) speculifera
Protaetia (Liocola) speculifera
N Vietnam
$ 5.00
Mycteristes (Rhinacosmus) zebuanus
Mycteristes (Rhinacosmus) zebuanus
Philippines: Mindanao I.
$ 5.00
Taeniodera sericoides
Taeniodera sericoides
NE Laos
$ 5.00
Protaetia (Paraprotaetia) sumatrana
Protaetia (Paraprotaetia) sumatrana
West Sumatra
$ 5.00
Taeniodera niasana
Taeniodera niasana
Nias I.
$ 5.00
Poecilopharis poggii (A2)
Poecilopharis poggii (A2)
West Papua
$ 5.00
Plectrone lugubris (black)
Plectrone lugubris (black)
SE Kalimantan
$ 5.00
Trichostetha signata
Trichostetha signata
RSA
$ 5.00
Plectrone endroedii
Plectrone endroedii
Philippines: Mindanao I.
$ 5.00
Ischiopsopha (s.str.) bifasciata
Ischiopsopha (s.str.) bifasciata
Misool I.
$ 5.00
Thaumastopeus nigritus (7 pcs)
Thaumastopeus nigritus (7 pcs)
SW Kalimantan
$ 5.00