NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Xylotrupes gideon ssp. sondaicus
Xylotrupes gideon ssp. sondaicus
Indonesia: Timor
L
$ 4.00
Xylotrupes gideon ssp. sondaicus
Indonesia: Timor
$ 2.00
Xylotrupes gideon ssp. sondaicus
Xylotrupes gideon ssp. sondaicus
W Timor
+45
$ 8.00
Xylotrupes gideon ssp. sondaicus (10 pcs)
Xylotrupes gideon ssp. sondaicus (10 pcs)
W Timor
+30
$ 15.00
Xylotrupes gideon ssp. sondaicus (10 pcs)
Xylotrupes gideon ssp. sondaicus (10 pcs)
W Timor
+35
$ 25.00
Xylotrupes gideon ssp. sondaicus (10 pcs)
Xylotrupes gideon ssp. sondaicus (10 pcs)
W Timor
+40
$ 35.00
Xylotrupes gideon sumatrensis
Xylotrupes gideon sumatrensis
West Sumatra
+70
$ 3.00
Xylotrupes gideon sumatrensis
Xylotrupes gideon sumatrensis
West Sumatra
+80
$ 10.00
Xylotrupes gideon sumatrensis
Xylotrupes gideon sumatrensis
West Sumatra
85 mm
$ 20.00
Xylotrupes gideon sumatrensis
Xylotrupes gideon sumatrensis
Sumatra
+75
$ 7.00
Xylotrupes introduce
Xylotrupes introduce
Tanimbar Is.: Molu I.
+30
$ 1.00
Xylotrupes introduce
Xylotrupes introduce
Tanimbar Is.: Molu I.
+35
$ 1.50
Xylotrupes introduce
Xylotrupes introduce
Tanimbar Is.: Molu I.
+40
$ 2.00
Xylotrupes introduce
Xylotrupes introduce
Tanimbar Is.: Molu I.
+45
$ 3.00
Xylotrupes introduce
Xylotrupes introduce
Tanimbar Is.: Molu I.
+50
$ 5.00
Xylotrupes introduce
Xylotrupes introduce
Tanimbar Is.: Molu I.
+55
$ 8.00
Xylotrupes introduce
Xylotrupes introduce
Tanimbar Is.: Molu I.
+60
$ 12.00
Xylotrupes introduce
Indonesia: Molu I.
$ 1.00
Xylotrupes introduce (8 pcs)
Xylotrupes introduce (8 pcs)
Tanimbar Is.: Molu I.
+50
$ 30.00
Xylotrupes introduce (8 pcs)
Xylotrupes introduce (8 pcs)
Tanimbar Is.: Molu I.
+55
$ 50.00