NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Xylotrupes introduce
Xylotrupes introduce
Tanimbar Is.: Molu I.
+40
$ 2.00
Xylotrupes lorquini
Xylotrupes lorquini
Kei Is.
+35
$ 2.00
Xylotrupes macleayi ssp. szekessyi
Xylotrupes macleayi ssp. szekessyi
Solomons: Guadalcanal I.
$ 2.00
Xylotrupes gideon ssp.
Xylotrupes gideon ssp.
Bawean I.
+30
$ 2.00
Xylotrupes gideon gideon
Xylotrupes gideon gideon
Java I.
+30
$ 2.00
Oryctes gnu (A2)
Oryctes gnu (A2)
Sulawesi
$ 2.00
Trichogomphus lunicollis
Trichogomphus lunicollis
Indonesia: West Sumatra
M
$ 2.00
Trichogomphus simson simson
Trichogomphus simson simson
Indonesia: West Sumatra
+40
$ 2.00
Xylotrupes gideon ssp. sondaicus
Xylotrupes gideon ssp. sondaicus
Indonesia: Timor
S
$ 2.00
Xylotrupes sp. 1
Xylotrupes sp. 1
Indonesia: Saparua I.
+30
$ 2.00
Xylotrupes gideon ssp. sondaicus
Indonesia: Timor
$ 2.00
Chalcosoma atlas ssp. ?
Chalcosoma atlas ssp. ?
CW Sulawesi
+45
$ 2.00
Xylotrupes lorquini
Indonesia: Peleng
S
$ 2.00
Ceratoryctoderus candezei
Indonesia: Peleng I.
$ 2.00
Oryctoderus latitarsis
Oryctoderus latitarsis
West Papua: Arfak Mts.
$ 2.00
Peltonotus nasutus Arrow
Laos: Champasak prov.
$ 2.00
Chalcosoma moellenkampi
Chalcosoma moellenkampi
Kalimantan
+65
$ 2.00
Chalcosoma chiron janssensi Beck, 1937
Chalcosoma chiron janssensi Beck, 1937
West Sumatra
+60
$ 2.00
Chalcosoma atlas keyboh Nagai, 2004 (2 pcs)
West Sumatra
$ 2.00
Chalcosoma atlas keyboh Nagai, 2004
Chalcosoma atlas keyboh Nagai, 2004
West Sumatra
+70
$ 2.00