NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Paruparu arbaimoni (A2)
Indonesia: Pagai I.
$ 15.00
Paruparu arbaimoni (A2)
Indonesia: Pagai I.
$ 10.00
Philiris helena
Philiris helena
West Papua
$ 3.00
Philiris helena (A-)
Philiris helena (A-)
West Papua
$ 2.50
Philiris helena (A2)
Philiris helena (A2)
West Papua
$ 1.50
Plautella cossaea sonchus (A-)
Plautella cossaea sonchus (A-)
Java I.
$ 4.00
Plautella cossaea sonchus (A2)
Plautella cossaea sonchus (A2)
Java I.
$ 2.50
Plautella cossaea sonchus (A2)
Plautella cossaea sonchus (A2)
Java I.
$ 2.50
Poritia sumatrana
Poritia sumatrana
Sumatra
$ 6.00
Poritia sumatrana (A-)
Poritia sumatrana (A-)
Sumatra
$ 4.00
Poritia sumatrana (A2)
Poritia sumatrana (A2)
Sumatra
$ 2.00
Poritia sumatrana (A2)
Poritia sumatrana (A2)
Sumatra
$ 5.00
Pseudodipsas eone iovis
Pseudodipsas eone iovis
West Papua
$ 12.00
Pseudodipsas eone iovis (A-)
Pseudodipsas eone iovis (A-)
West Papua
$ 8.00
Pseudodipsas eone iovis (A2)
Pseudodipsas eone iovis (A2)
West Papua
$ 4.00
Pseudodipsas eone iovis (A2)
Pseudodipsas eone iovis (A2)
West Papua
$ 18.00
Ritra aulea cuprea (A2)
Ritra aulea cuprea (A2)
Sumatra
$ 12.00
Semanga superba gloriosa (A2)
Semanga superba gloriosa (A2)
Java I.
$ 4.00
Semanga superba gloriosa (A2)
Semanga superba gloriosa (A2)
Java I.
$ 8.00
Stiboges nimfidia elodinia Fruhstorfer, 1914 (A2)
Stiboges nimfidia elodinia Fruhstorfer, 1914 (A2)
NE Laos
$ 2.50