NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Papilio fuscus ssp. lapathus
Papilio fuscus ssp. lapathus
Bacan I.
$ 3.50
Papilio peranthus ssp. wangiwangiensis
Papilio peranthus ssp. wangiwangiensis
Wangi-Wangi I.
$ 40.00
Pachliopta liris aberrans (AA-)
Pachliopta liris aberrans (AA-)
Tanimbar Is.
$ 30.00
Pachliopta liris aberrans (A2)
Pachliopta liris aberrans (A2)
Tanimbar Is.
$ 10.00
Pachliopta liris aberrans (A2B)
Pachliopta liris aberrans (A2B)
Tanimbar Is.
$ 5.00
Pachliopta aristolochiae ssp. balina
Pachliopta aristolochiae ssp. balina
Bali I.
$ 8.00
Pachliopta aristolochiae ssp. balina (A-)
Pachliopta aristolochiae ssp. balina (A-)
Bali I.
$ 5.00
Pachliopta polyphontes
Pachliopta polyphontes
Muna I.
$ 7.00
Pachliopta polyphontes (A-)
Pachliopta polyphontes (A-)
Muna I.
$ 5.00
Pachliopta polyphontes (A2)
Pachliopta polyphontes (A2)
Muna I.
$ 2.50
Papilio bridgei hecataeus
Papilio bridgei hecataeus
Solomons: Guadalcanal I.
$ 40.00