NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Appias nero ssp. neronis (A-)
Appias nero ssp. neronis (A-)
Kangean I.
$ 3.50
Appias olferna olferna (2 pcs)
Appias olferna olferna (2 pcs)
Indonesia: W Sumatra
$ 1.50
Appias olferna olferna (A2 4 pcs)
Indonesia: W Sumatra
$ 1.00
Appias pandione ozolia (2 pcs)
Appias pandione ozolia (2 pcs)
Indonesia: W Sumatra
$ 1.50
Appias urania blissetti (A-)
Appias urania blissetti (A-)
Taliabu I.
$ 8.00
Appias urania blissetti (A2)
Appias urania blissetti (A2)
Taliabu I.
$ 4.00
Appias zarinda bouruensis (A2)
Appias zarinda bouruensis (A2)
Buru I.
$ 2.00
Artogeia canidia canidia Sparrman, 1768
Artogeia canidia canidia Sparrman, 1768
NE Laos
$ 2.00
Artogeia canidia canidia Sparrman, 1768
NE Laos
$ 2.00
Artogeia canidia canidia Sparrman, 1768 (A2)
NE Laos
$ 0.50
Belenois java magniplaga
Belenois java magniplaga
Sumba I.
$ 3.00
Belenois java magniplaga (A-)
Belenois java magniplaga (A-)
Sumba I.
$ 2.00
Catopsilia pomona pomona
Catopsilia pomona pomona
Solomons: Guadalcanal I.
$ 2.00
Catopsilia pomona pomona
Catopsilia pomona pomona
Solomons: Guadalcanal I.
$ 2.50
Catopsilia pomona pomona (A-)
Catopsilia pomona pomona (A-)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 1.50
Catopsilia pomona pomona (A-)
Catopsilia pomona pomona (A-)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 2.00
Catopsilia pomona ssp.
Catopsilia pomona ssp.
NE Laos
$ 1.00
Catopsilia pomona ssp. (2 pcs A-)
NE Laos
$ 1.50
Catopsilia pomona ssp. (A-)
NE Laos
$ 2.00
Catopsilia pomona ssp. (A2)
NE Laos
$ 1.00