NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Delias melusina (A-)
Delias melusina (A-)
Indonesia: Sulawesi
$ 2.00
Delias mitisi ssp. mitisi
Delias mitisi ssp. mitisi
Indonesia: Taliabu
$ 9.00
Delias mitisi ssp. mitisi (A-)
Indonesia: Taliabu
$ 6.00
Delias mitisi ssp. mitisi
Delias mitisi ssp. mitisi
Indonesia: Taliabu
$ 12.00
Delias ninus ssp. alluviorum
Delias ninus ssp. alluviorum
Indonesia: W Sumatra
$ 50.00
Delias ninus ssp. alluviorum (A-)
Indonesia: W Sumatra
$ 35.00
Delias ninus ssp. alluviorum (A2)
Indonesia: W Sumatra
$ 20.00
Delias oraia ssp. lydia
Delias oraia ssp. lydia
Indonesia: Flores
$ 1.50
Delias oraia ssp. lydia (A-)
Delias oraia ssp. lydia (A-)
Indonesia: Flores
$ 6.00
Delias pasithoe ssp. triglites
Delias pasithoe ssp. triglites
Indonesia: W Sumatra
$ 8.00
Delias pasithoe ssp. triglites (A-)
Indonesia: W Sumatra
$ 6.00
Delias pasithoe ssp. triglites (A2)
Indonesia: W Sumatra
$ 3.00
Delias pasithoe ssp. triglites
Delias pasithoe ssp. triglites
Indonesia: W Sumatra
$ 3.50
Delias periboea ssp. alorensis
Delias periboea ssp. alorensis
Indonesia: Alor
$ 3.00
Delias periboea ssp. alorensis
Delias periboea ssp. alorensis
Indonesia: Alor
$ 8.00
Delias periboea ssp. alorensis (A-)
Indonesia: Alor
$ 5.00
Delias ribbei taekoae (A2)
Delias ribbei taekoae (A2)
Indonesia: Kasiruta
$ 15.00
Delias rosenbergi (A-)
Delias rosenbergi (A-)
Indonesia: Sulawesi
$ 4.00
Delias sambawana ssp. kenta
Delias sambawana ssp. kenta
Indonesia: Alor
$ 15.00
Delias sambawana ssp. kenta (A-)
Indonesia: Alor
$ 10.00