NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Pages >
1234567
Melanitis constantia constantia
Melanitis constantia constantia
Seram
$ 4.50
Melanitis constantia constantia (A-)
Melanitis constantia constantia (A-)
Seram
$ 4.50
Elymnias mimalon mimalon (A2B)
Elymnias mimalon mimalon (A2B)
N Sulawesi
$ 4.50
Elymnias ceryxoides (A-)
Elymnias ceryxoides (A-)
Sumatra
$ 4.50
Elymnias cybele ssp. cybele (A-)
Elymnias cybele ssp. cybele (A-)
Indonesia: Halmahera
$ 4.50
Elymnias nesaea laisidis (A-)
Indonesia: W Sumatra
$ 4.00
Elymnias panthera ssp. tautra
Elymnias panthera ssp. tautra
Indonesia: W Sumatra
$ 4.00
Melanitis phaedima abdullae
Melanitis phaedima abdullae
Indonesia: West Sumatra
$ 4.00
Neorina lowii latipicta
Neorina lowii latipicta
Indonesia: West Sumatra
$ 4.00
Orsotriaena medus mutata (A-)
Orsotriaena medus mutata (A-)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 4.00
Melanitis leda salomonis (A2)
Melanitis leda salomonis (A2)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 4.00
Mycalesis perseus lalassis (A-)
Mycalesis perseus lalassis (A-)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 4.00
Elymnias ceryxoides (A2)
Elymnias ceryxoides (A2)
Sumatra
$ 4.00
Elymnias dara deminuta (A-)
Elymnias dara deminuta (A-)
Bali
$ 4.00
Elymnias nesaea hermia (A-)
Elymnias nesaea hermia (A-)
Bali I.
$ 4.00
Elymnias hypermnestra hypermnestra (5 pcs A2)
Elymnias hypermnestra hypermnestra (5 pcs A2)
Buru I.
$ 4.00
Elymnias nelsoni (A2)
Indonesia: Siberut I.
$ 4.00
Neorina lowii latipicta (AA-)
Indonesia: West Sumatra
$ 3.50
Elymnias dara deminuta (A2)
Elymnias dara deminuta (A2)
Bali
$ 3.50
Elymnias agondas melagondas
Elymnias agondas melagondas
West Papua
$ 3.50
Pages >
1234567