NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Terethra latreillei
Terethra latreillei
Indonesia: Sumba I.
$ 2.00
Terethra latreillei (A-)
Indonesia: Sumba I.
$ 1.50
Terethra latreillei
Indonesia: Timor I.
$ 2.00
Terethra latreillei (A-)
Indonesia: Timor I.
$ 1.50
Terethra latreillei (A2)
Indonesia: Timor I.
$ 1.00
Terethra latreillei
Indonesia: Timor I.
$ 3.00
Terethra latreillei (A-)
Indonesia: Timor I.
$ 2.00
Terethra lineosa
Terethra lineosa
Indonesia: Sumatra
$ 4.00
Terethra lineosa (AA-)
Indonesia: Sumatra
$ 3.50
Terethra lineosa (A-)
Indonesia: Sumatra
$ 3.00
Terethra lineosa (A2)
Indonesia: Sumatra
$ 1.50
Terethra lineosa (AA-)
Indonesia: Sumatra
$ 6.00
Terethra lineosa (A-)
Indonesia: Sumatra
$ 4.00
Terethra lineosa (A2)
Indonesia: Sumatra
$ 2.00
Terethra nessus
Terethra nessus
Indonesia: Sumatra
$ 2.00
Terethra nessus (A-)
Terethra nessus (A-)
Indonesia: Sumatra
$ 1.50
Terethra nessus (A2)
Terethra nessus (A2)
Indonesia: Sumatra
$ 1.00
Terethra nessus
Terethra nessus
Indonesia: Timor
$ 2.00
Terethra nessus (A-)
Terethra nessus (A-)
Indonesia: Timor
$ 1.50
Terethra nessus
Terethra nessus
Indonesia: Timor
$ 2.00