NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Dorcus furusui
Dorcus furusui
Indonesia: Obi I.
+45
$ 30.00
Dorcus furusui
Dorcus furusui
Indonesia: Obi I.
+30
$ 10.00
Dorcus furusui
Dorcus furusui
Obi I.
m +35
$ 14.00
Dorcus furusui
Dorcus furusui
Obi I.
m +40
$ 20.00
Dorcus furusui
Dorcus furusui
Indonesia: Obi I.
+15
$ 4.00
Dorcus furusui
Dorcus furusui
Indonesia: Obi I.
+20
$ 6.00
Dorcus furusui
Dorcus furusui
Indonesia: Obi I.
+25
$ 8.00
Dorcus furusui (10 pcs)
Dorcus furusui (10 pcs)
Indonesia: Obi I.
+25
$ 30.00
Dorcus furusui (5 pairs)
Dorcus furusui (5 pairs)
Indonesia: Obi I.
male +30
$ 30.00
Dorcus ghilianii
Dorcus ghilianii
Indonesia: Kei Is.
+35
$ 3.00
Dorcus ghilianii
Indonesia: Kei Is.
$ 1.00
Dorcus ghilianii
Dorcus ghilianii
Indonesia: Kei Is.
+30
$ 2.00
Dorcus ghilianii
Dorcus ghilianii
Indonesia: Kei Is.
+25
$ 1.00
Dorcus ghilianii
Dorcus ghilianii
Kei Is.
+40
$ 4.00
Dorcus ghilianii
Dorcus ghilianii
Kei Is.
+45
$ 6.00
Dorcus ghilianii
Dorcus ghilianii
Kei Is.
+50
$ 8.00
Dorcus grandis
Dorcus grandis
NC Laos
+65
$ 21.00
Dorcus grandis
Dorcus grandis
NC Laos
+55
$ 10.50
Dorcus intermedius intermedius
Indonesia: West Papua : Karas I.
+30
$ 1.50
Dorcus intermedius intermedius
Indonesia: West Papua : Karas I.
+35
$ 2.00