NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Odontolabis dalmanni ssp. celebensis
Odontolabis dalmanni ssp. celebensis
Peleng I.
male +80
$ 8.00
Odontolabis dalmanni ssp. celebensis
Odontolabis dalmanni ssp. celebensis
Peleng I.
m +75
$ 5.00
Odontolabis dalmanni ssp. celebensis
Odontolabis dalmanni ssp. celebensis
Peleng I.
+70
$ 3.00
Odontolabis cuvera fallaciosa
Odontolabis cuvera fallaciosa
N Viaetnam
+45
$ 1.00
Odontolabis cuvera fallaciosa
Odontolabis cuvera fallaciosa
N Vietnam
+50
$ 2.00
Odontolabis cuvera fallaciosa
Odontolabis cuvera fallaciosa
N Vietnam
+60
$ 4.00
Odontolabis cuvera fallaciosa
Odontolabis cuvera fallaciosa
N Vietnam
+65
$ 5.00
Odontolabis cuvera fallaciosa
N Vietnam
$ 1.00
Odontolabis cuvera fallaciosa
Odontolabis cuvera fallaciosa
NE Laos
+70
$ 6.00
Odontolabis cuvera fallaciosa
Odontolabis cuvera fallaciosa
NE Laos
+75
$ 8.00
Odontolabis cuvera fallaciosa
Odontolabis cuvera fallaciosa
NE Laos
+80
$ 12.00
Odontolabis brookeana (5 pcs)
Odontolabis brookeana (5 pcs)
Indonesia: SE Kalimantan
+30
$ 10.00
Odontolabis brookeana (5 pcs)
Odontolabis brookeana (5 pcs)
Indonesia: SE Kalimantan
+35
$ 14.00
Odontolabis brookeana (5 pcs)
Odontolabis brookeana (5 pcs)
Indonesia: SE Kalimantan
+45
$ 20.00
Odontolabis brookeana (5 pcs)
Odontolabis brookeana (5 pcs)
SE Kalimantan
+40
$ 15.00
Odontolabis brookeana (10 pcs)
Odontolabis brookeana (10 pcs)
Indonesia: SE Kalimantan
+40
$ 25.00
Odontolabis brookeana (10 pcs)
Odontolabis brookeana (10 pcs)
SE Kalimantan
+35
$ 25.00
Odontolabis brookeana
Odontolabis brookeana
SE Kalimantan
+30
$ 3.00
Odontolabis brookeana
Odontolabis brookeana
SE Kalimantan
+35
$ 4.00
Odontolabis brookeana
Odontolabis brookeana
SE Kalimantan
+40
$ 5.00