NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Prosopocoilus giraffa
Prosopocoilus giraffa
CW Sulawesi
+55
$ 8.00
Gnaphaloryx squalidus
Gnaphaloryx squalidus
Sumatra
+35
$ 8.00
Cyclomatus metallifer metallifer
Cyclomatus metallifer metallifer
CW Sulawesi
+80
$ 8.00
Dorcus ghilianii
Dorcus ghilianii
Kei Is.
+50
$ 8.00
Odontolabis micros
Odontolabis micros
Sulawesi
+40
$ 8.00
Lamprima adolphinae
Lamprima adolphinae
West Papua
+50
$ 8.00
Cyclomatus metallifer aenomicans
Cyclomatus metallifer aenomicans
Indonesia: Kasiruta I.
+70
$ 8.00
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
CW Sulawesi
+75
$ 8.00
Dorcus antaeus ssp. myashitai
Dorcus antaeus ssp. myashitai
NE Laos
+60
$ 8.00
Odontolabis latipennis
Odontolabis latipennis
Siberut I.
+60
$ 8.00
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai (A-)
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai (A-)
CW Sulawesi
+80
$ 8.00
Odontolabis gazella gazella (A2)
Odontolabis gazella gazella (A2)
West Sumatra
+60
$ 8.00
Odontolabis dalmanni ssp. celebensis
Odontolabis dalmanni ssp. celebensis
Peleng I.
male +80
$ 8.00
Odontolabis dalmanni sulaensis
Odontolabis dalmanni sulaensis
West Moluccas: Taliabu I.
+55
$ 8.00
Odontolabis bellicosa
Odontolabis bellicosa
Bali I.: 1200m
m +65
$ 8.00
Prosopocoilus bruijni ssp.
Prosopocoilus bruijni ssp.
Indonesia: Taliabu I.
+35
$ 8.00
Prosopocoilus bruijni ssp. bruijni
Prosopocoilus bruijni ssp. bruijni
Indonesia: Sangir I.
+35
$ 8.00
Dorcus furusui
Dorcus furusui
Indonesia: Obi I.
+25
$ 8.00
Nigidius sp. 5 (A-)
Nigidius sp. 5 (A-)
NE Laos
$ 7.50
Prosopocoilus occipitalis astericus (10 pcs)
Prosopocoilus occipitalis astericus (10 pcs)
Indonesia: West Sumatra
+30
$ 7.50