NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Chrysodema (Gelaeus) iris moluensis (A2)
Indonesia: Molu I.
$ 8.00
Chrysodema (Gelaeus) oborili laratensis
Chrysodema (Gelaeus) oborili laratensis
Indonesia: Larat I.
$ 10.00
Chrysodema (Gelaeus) oborili laratensis (A2)
Indonesia: Larat I.
$ 5.00
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki
Leti I.
$ 1.50
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki
Leti I.
L
$ 4.00
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (10 pcs A-/A2)
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (10 pcs A-/A2)
Leti I.
L
$ 7.50
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (11 pcs A-/A2)
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (11 pcs A-/A2)
Leti I.
$ 8.00
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (2 pcs A-)
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (2 pcs A-)
Indonesia: Leti I.
$ 2.00
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (4 pcs A2)
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (4 pcs A2)
Indonesia: Leti I.
$ 2.00
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (PARATYPUS)
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (PARATYPUS)
Leti I.
$ 10.00
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (PARATYPUS) (A2)
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (PARATYPUS) (A2)
Leti I.
$ 6.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata
Misool I.
$ 5.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata
West Papua: Panjang I.
$ 3.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (5 pcs A2)
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (5 pcs A2)
West Papua: Panjang I.
$ 4.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A-)
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A-)
Indonesia: Misool I.
$ 4.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A-)
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A-)
West Papua: Panjang I.
$ 2.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A2)
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A2)
Misool I.
$ 2.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A2)
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A2)
West Papua: Panjang I.
$ 1.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina
Kei Is.
$ 3.50
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina
Kei Is.
+30
$ 5.00