NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (PARATYPUS) (A2)
Chrysodema (Gelaeus) walkeri horaki (PARATYPUS) (A2)
Leti I.
$ 6.00
Chrysodema (Gelaeus) walkeri walkeri
Chrysodema (Gelaeus) walkeri walkeri
Dammar I.
$ 30.00
Chrysodema (Gelaeus) walkeri walkeri (A2)
Chrysodema (Gelaeus) walkeri walkeri (A2)
Dammar I.
$ 15.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata
Misool I.
$ 6.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata
West Papua: Panjang I.
$ 3.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (5 pcs A2)
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (5 pcs A2)
West Papua: Panjang I.
$ 4.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A-)
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A-)
Indonesia: Misool I.
$ 4.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A-)
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A-)
West Papua: Panjang I.
$ 2.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A2)
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A2)
Misool I.
$ 3.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A2)
Chrysodema (Pseudochrysodema) aureofoveata (A2)
West Papua: Panjang I.
$ 1.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina
Kei Is.
$ 3.50
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina
Kei Is.
+30
$ 5.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina
Wallir I.
$ 4.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina (10 pcs A2)
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina (10 pcs A2)
SE Moluccas: Wallir I.
$ 17.50
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina (10 pcs)
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina (10 pcs)
Kei Is.
$ 25.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina (5 pcs A2)
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina (5 pcs A2)
SE Moluccas: Wallir I.
$ 10.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina (5 pcs)
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina (5 pcs)
Kei Is.
$ 14.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina (5 pcs)
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina (5 pcs)
SE Moluccas: Wallir I.
$ 15.00
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina (A-)
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina (A-)
Kei Is.
$ 2.50
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina (A-)
Chrysodema (Pseudochrysodema) celestina (A-)
SE Moluccas: Wallir I.
$ 3.50