NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Iridotaenia aenea (A2)
Iridotaenia aenea (A2)
Indonesia: Ambon I.
$ 8.00
Iridotaenia chrysostoma ssp. ramma
Iridotaenia chrysostoma ssp. ramma
West Sumatra
$ 3.00
Iridotaenia chrysostoma ssp. ramma (10 pcs)
Iridotaenia chrysostoma ssp. ramma (10 pcs)
West Sumatra
$ 20.00
Iridotaenia chrysostoma ssp. ramma (5 pcs A-)
Iridotaenia chrysostoma ssp. ramma (5 pcs A-)
West Sumatra
$ 12.00
Iridotaenia chrysostoma ssp. ramma (A2)
Iridotaenia chrysostoma ssp. ramma (A2)
Indonesia: West Sumatra
$ 1.50
Iridotaenia sp. 2
Iridotaenia sp. 2
Indonesia: West Sumatra
$ 3.00
Iridotaenia sp. 2 (10 pcs)
Iridotaenia sp. 2 (10 pcs)
Indonesia: West Sumatra
$ 20.00
Iridotaenia sp. 2 (20 pcs)
Iridotaenia sp. 2 (20 pcs)
West Sumatra
$ 35.00
Iridotaenia sp. 2 (A-)
Iridotaenia sp. 2 (A-)
Indonesia: West Sumatra
$ 2.00
Iridotaenia sp. 3
Iridotaenia sp. 3
Indonesia: West Sumatra
$ 15.00
Iridotaenia sp. 3 (A2)
Iridotaenia sp. 3 (A2)
West Sumatra
$ 8.00
Iridotaenia tonkinea
Iridotaenia tonkinea
NE Laos: Huaphanne prov.
$ 4.00
Iridotaenia tonkinea (10 pcs)
Iridotaenia tonkinea (10 pcs)
NE Laos
$ 30.00
Iridotaenia tonkinea (5 pcs)
Iridotaenia tonkinea (5 pcs)
NE Laos
$ 16.00
Lampetis sp. 1
Lampetis sp. 1
West Timor
$ 30.00
Lampetis sp. 1 (A-)
Lampetis sp. 1 (A-)
West Timor
$ 20.00
Lamprodilla (Lampra) sarrauti
Lamprodilla (Lampra) sarrauti
Thailand
$ 8.00
Lamprodilla (Lampra) sarrauti (5 pcs A2)
Lamprodilla (Lampra) sarrauti (5 pcs A2)
Thailand
$ 16.00
Lamprodilla (Lampra) sarrauti (5 pcs)
Lamprodilla (Lampra) sarrauti (5 pcs)
Thailand
$ 30.00
Lamprodilla (Lampra) sarrauti (A-)
Lamprodilla (Lampra) sarrauti (A-)
N Thailand
$ 7.00