NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Protaetia (Calopotosia) orientalis (A-)
Protaetia (Calopotosia) orientalis (A-)
China: Jiangxi
$ 2.50
Protaetia (Calopotosia) orientalis (A2)
Protaetia (Calopotosia) orientalis (A2)
China: Jiangxi
$ 2.00
Protaetia (Caloprotaetia) wongi
Protaetia (Caloprotaetia) wongi
West Malaysia
$ 15.00
Protaetia (Caloprotaetia) wongi (A2)
West Malaysia
$ 8.00
Protaetia (Dicranobia) potanini
Protaetia (Dicranobia) potanini
China: Gansu
$ 5.00
Protaetia (Dicranobia) potanini (A2)
Protaetia (Dicranobia) potanini (A2)
China: Gansu
$ 2.50
Protaetia (Euprotaetia) inexpectata
Protaetia (Euprotaetia) inexpectata
Philippines: Mindanao I.
$ 4.00
Protaetia (Euprotaetia) inexpectata (10 pcs)
Protaetia (Euprotaetia) inexpectata (10 pcs)
Philippines: Mindanao I.
$ 30.00
Protaetia (Euprotaetia) inexpectata (A2)
Protaetia (Euprotaetia) inexpectata (A2)
Philippines: Mindanao I.
$ 2.00
Protaetia (Chrysopotosia) mandshuriensis drumonti Alexis, 1995
Protaetia (Chrysopotosia) mandshuriensis drumonti Alexis, 1995
China: Gansu
$ 4.00
Protaetia (Chrysopotosia) mandshuriensis drumonti Alexis, 1995 (A2)
Protaetia (Chrysopotosia) mandshuriensis drumonti Alexis, 1995 (A2)
China: Gansu, Shaanxi
$ 2.00
Protaetia (Liocola) brevitarsis
Protaetia (Liocola) brevitarsis
China: Gansu
$ 2.00
Protaetia (Liocola) marmorata ssp. kalinka
Protaetia (Liocola) marmorata ssp. kalinka
Russia: Far East
$ 2.50
Protaetia (Liocola) montana
Protaetia (Liocola) montana
NE Laos
$ 5.00
Protaetia (Liocola) montana
Protaetia (Liocola) montana
N Vietnam
$ 5.00
Protaetia (Liocola) montana (A-)
Protaetia (Liocola) montana (A-)
NE Laos
$ 4.00
Protaetia (Liocola) montana (A2)
Protaetia (Liocola) montana (A2)
NE Laos
$ 3.00
Protaetia (Liocola) speculifera
Protaetia (Liocola) speculifera
N Vietnam
$ 5.00
Protaetia (Macroprotaetia) milani
Protaetia (Macroprotaetia) milani
Indonesia: West Sumatra
$ 8.00
Protaetia (Miksicia) acuminata (3 pcs)
Protaetia (Miksicia) acuminata (3 pcs)
Indonesia: Centr. Kalimantan
$ 2.00