NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Pararhabdotis (Ruteraetia) tubericeps Krikken (A2)
Pararhabdotis (Ruteraetia) tubericeps Krikken (A2)
Indonesia: W Sumatra
$ 7.00
Petrovitzia guilloti
N Vietnam
$ 6.00
Petrovitzia guilloti
Petrovitzia guilloti
N Vietnam
$ 5.00
Phaedimus lumawigi
Phaedimus lumawigi
Philippines: Mirandugue I.
$ 3.00
Plectrone borneensis
Plectrone borneensis
Sumatra
$ 3.00
Plectrone borneensis (red form)
Plectrone borneensis (red form)
West Sumatra
$ 5.00
Plectrone detanii
Plectrone detanii
Siberut I.
$ 15.00
Plectrone detanii (A-)
Plectrone detanii (A-)
Siberut I.
$ 8.00
Plectrone detanii (A2)
Plectrone detanii (A2)
Siberut I.
$ 8.00
Plectrone endroedii
Plectrone endroedii
Philippines: Mindanao I.
$ 5.00
Plectrone endroedii
Plectrone endroedii
Philippines: Mindanao I.
$ 4.00
Plectrone endroedii (A2)
Plectrone endroedii (A2)
Philippines: Mindanao I.
$ 2.50
Plectrone lugubris (black)
Plectrone lugubris (black)
SE Kalimantan
$ 5.00
Plectrone lugubris (green)
Plectrone lugubris (green)
SE Kalimantan
$ 6.00
Plectrone polita
Plectrone polita
Indonesia: Nias Is.
$ 20.00
Plectrone polita (5 pcs)
Plectrone polita (5 pcs)
Nias I.
2 female 3 male
$ 70.00
Plectrone tristis - black form
Plectrone tristis - black form
Java
$ 2.00
Plectrone tristis - green form
Plectrone tristis - green form
Indonesia: E Java
$ 2.00
Pleuronota allardi (10 pcs)
Pleuronota allardi (10 pcs)
SW Kalimantan
$ 30.00
Pleuronota allardi (5 pcs A-, A2)
Pleuronota allardi (5 pcs A-, A2)
SW Kalimantan
$ 10.00