NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Protaetia (Chrysopotosia) mandshuriensis drumonti Alexis, 1995
Protaetia (Chrysopotosia) mandshuriensis drumonti Alexis, 1995
China: Gansu
$ 4.00
Euselates schoenfeldti
Euselates schoenfeldti
S Laos: Attapeu Prov.
$ 4.00
Pseudochalcothea sakaii (A2)
Pseudochalcothea sakaii (A2)
Sumatra
$ 4.00
Euselates (s.str.) perraudierei
Euselates (s.str.) perraudierei
NE Laos
$ 4.00
Clinteria atra ssp. sumatrana A2
Clinteria atra ssp. sumatrana A2
Indonesia: Nias Is.
$ 4.00
Taeniodera bujanga (A2)
Taeniodera bujanga (A2)
Indonesia: West Sumatra
$ 4.00
Taeniodera fenestrata
Taeniodera fenestrata
Indonesia: W Sumatra
$ 4.00
Ixorida (Aurelia) thoracica
Ixorida (Aurelia) thoracica
Sulawesi
$ 4.00
Taeniodera miksiciana
Taeniodera miksiciana
NE Laos
$ 4.00
Taeniodera aurantiaca
Taeniodera aurantiaca
SW Kalimantan
$ 4.00
Ixorida (Aurelia) decorata Antoine, 2000 (A2)
Ixorida (Aurelia) decorata Antoine, 2000 (A2)
S Sulawesi
$ 4.00
Glycyphana (Caloglycyphana) lasciva
Glycyphana (Caloglycyphana) lasciva
Sulawesi
$ 4.00
Sternoplus schaumi (6 pcs)
Sternoplus schaumi (6 pcs)
Sulawesi
$ 4.00
Protaetia (Liocola) montana (A-)
Protaetia (Liocola) montana (A-)
NE Laos
$ 4.00
Mycteristes (Cephalocosmus) tonkinensis
Mycteristes (Cephalocosmus) tonkinensis
NE Laos
$ 4.00
Glycyphana (Glycyphaniola) setifera
Glycyphana (Glycyphaniola) setifera
Flores I.
$ 4.00
Protaetia (Pseudourbania) wetarensis (A2)
Protaetia (Pseudourbania) wetarensis (A2)
Wetar I.
$ 4.00
Dicheros (s.str.) bicornis floresianus
Dicheros (s.str.) bicornis floresianus
Flores I.
M
$ 4.00
Eumacronota viridicollis (A2)
Eumacronota viridicollis (A2)
W. Sumatra
$ 4.00
Taeniodera nigra
Taeniodera nigra
Siberut I.
$ 4.00