NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Poecilopharis woodfordi (A2)
Poecilopharis woodfordi (A2)
Solomons: Malaita I.
$ 15.00
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata
Sulawesi
$ 2.00
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata (10 pcs)
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata (10 pcs)
Sulawesi
$ 12.00
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata (20 pcs)
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata (20 pcs)
Sulawesi
$ 20.00
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata (30 pcs)
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata (30 pcs)
Sulawesi
$ 25.00
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata (5 pcs)
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata (5 pcs)
Sulawesi
$ 7.00
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis
Flores I.
$ 18.00
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis
Flores I.
$ 25.00
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis (A2)
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis (A2)
Indonesia: Flores
$ 12.00
Protaetia (Calopotosia) orientalis
Protaetia (Calopotosia) orientalis
China: Jiangxi
$ 3.00
Protaetia (Calopotosia) orientalis (A-)
Protaetia (Calopotosia) orientalis (A-)
China: Jiangxi
$ 2.50
Protaetia (Calopotosia) orientalis (A2)
Protaetia (Calopotosia) orientalis (A2)
China: Jiangxi
$ 2.00
Protaetia (Caloprotaetia) wongi
Protaetia (Caloprotaetia) wongi
West Malaysia
$ 15.00
Protaetia (Caloprotaetia) wongi (A2)
West Malaysia
$ 8.00
Protaetia (Dicranobia) potanini
Protaetia (Dicranobia) potanini
China: Gansu
$ 5.00
Protaetia (Dicranobia) potanini (A2)
Protaetia (Dicranobia) potanini (A2)
China: Gansu
$ 2.50
Protaetia (Euprotaetia) inexpectata
Protaetia (Euprotaetia) inexpectata
Philippines: Mindanao I.
$ 4.00
Protaetia (Euprotaetia) inexpectata (10 pcs)
Protaetia (Euprotaetia) inexpectata (10 pcs)
Philippines: Mindanao I.
$ 30.00
Protaetia (Euprotaetia) inexpectata (A2)
Protaetia (Euprotaetia) inexpectata (A2)
Philippines: Mindanao I.
$ 2.00
Protaetia (Chrysopotosia) mandshuriensis drumonti Alexis, 1995
Protaetia (Chrysopotosia) mandshuriensis drumonti Alexis, 1995
China: Gansu
$ 4.00