NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Glycyphana (Glycyphaniola) neglecta (12 pcs)
Glycyphana (Glycyphaniola) neglecta (12 pcs)
Indonesia: Bali
$ 6.00
Pleuronota allardi (5 pcs A-, A2)
Pleuronota allardi (5 pcs A-, A2)
SW Kalimantan
$ 10.00
Herculaisia melaleuca (10 pcs)
Herculaisia melaleuca (10 pcs)
N Vietnam
$ 44.00
Sternoplus chicheryi
Sternoplus chicheryi
Indonesia: Sangir I.
$ 24.00
Sternoplus chicheryi (5 pcs)
Sternoplus chicheryi (5 pcs)
Indonesia: Sangir I.
$ 80.00
Gametis bealiae (20 pcs)
Gametis bealiae (20 pcs)
NE Laos
$ 14.00
Euselates (s.str.) antennata
Euselates (s.str.) antennata
NE India
$ 24.00
Taeniodera bujanga (A-)
Taeniodera bujanga (A-)
West Sumatra
$ 15.00
Thaumastopeus tristis (5 pcs)
Thaumastopeus tristis (5 pcs)
Indonesia: Sumba I.
$ 20.00
Taeniodera zebrae (7 pcs)
Taeniodera zebrae (7 pcs)
NE Laos
$ 10.00
Taeniodera salvazai
Taeniodera salvazai
NE Laos
$ 2.00
Protaetia (Netociomima) tenuivestis (5 pcs A-/A2)
Protaetia (Netociomima) tenuivestis (5 pcs A-/A2)
SW Sulawesi
$ 8.00
Protaetia (s.str.) miksici
Protaetia (s.str.) miksici
Myanmar
$ 3.00
Protaetia (s.str.) gueyrraudi (5 pcs)
Protaetia (s.str.) gueyrraudi (5 pcs)
Sulawesi
$ 12.00
Lomaptera prasina
Lomaptera prasina
Aru Is.
$ 5.00
Lomaptera prasina (5 pcs)
Lomaptera prasina (5 pcs)
Aru Is.
$ 15.00
Lomaptera prasina (A-)
Lomaptera prasina (A-)
Aru Is.
$ 3.00
Protaetia (Paraprotaetia) sumatrana
Protaetia (Paraprotaetia) sumatrana
West Sumatra
$ 5.00
Protaetia (Oxyperas) spectabilis immaculata
Protaetia (Oxyperas) spectabilis immaculata
S Sumatra
$ 8.00
Protaetia (Oxyperas) spectabilis immaculata (5 pcs)
Protaetia (Oxyperas) spectabilis immaculata (5 pcs)
S Sumatra
$ 32.00