NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Amazula suavis
Amazula suavis
RSA
$ 5.00
Amazula suavis (A2)
Amazula suavis (A2)
RSA
$ 2.50
Protaetia (Potosia) morio heyrovskyi
Protaetia (Potosia) morio heyrovskyi
Morocco
$ 1.50
Euryomia argentea
Euryomia argentea
Madagascar
$ 1.00
Dicheros (s.str.) bicornis decorus
Dicheros (s.str.) bicornis decorus
Java I.
$ 4.00
Dicheros (s.str.) bicornis decorus (10 pairs)
Dicheros (s.str.) bicornis decorus (10 pairs)
Java I.
$ 30.00
Agestrata orichalca
Agestrata orichalca
Sumatra
$ 4.00
Protaetia (s.str.) cariana (10 pcs)
Protaetia (s.str.) cariana (10 pcs)
NE Laos
$ 17.50
Protaetia (Netociomima) solorensis solorensis (10 pcs)
Protaetia (Netociomima) solorensis solorensis (10 pcs)
Flores I.
$ 11.00
Protaetia (Netociomima) solorensis solorensis (A2)
Protaetia (Netociomima) solorensis solorensis (A2)
Flores I.
$ 1.00
Protaetia (Netociomima) salomoensis
Protaetia (Netociomima) salomoensis
Solomons: Guadalcanal I.
$ 2.00
Protaetia (Netociomima) salomoensis (10 pcs)
Protaetia (Netociomima) salomoensis (10 pcs)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 14.00
Mycterophallus dichropus Lansberge, 1880
Mycterophallus dichropus Lansberge, 1880
Japen I.
$ 3.00
Mycterophallus dichropus Lansberge, 1880 (A2)
Mycterophallus dichropus Lansberge, 1880 (A2)
Japen I.
$ 2.00
Glycyphana (Caloglycyphana) papua ssp.
Glycyphana (Caloglycyphana) papua ssp.
Solomons: Guadalcanal I.
$ 5.00
Glycyphana (Caloglycyphana) papua ssp. (A2)
Glycyphana (Caloglycyphana) papua ssp. (A2)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 3.00
Glycyphana (Caloglycyphana) papua ssp. (5 pcs)
Glycyphana (Caloglycyphana) papua ssp. (5 pcs)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 17.50
Heterorrhina (s.str.) borneensis (4 pcs)
Heterorrhina (s.str.) borneensis (4 pcs)
SW Kalimantan
$ 25.00
Eumacronota viridicollis (5 pcs)
Eumacronota viridicollis (5 pcs)
Sumatra
$ 22.50
Clinteria atra flavomarginata (5 pcs)
Clinteria atra flavomarginata (5 pcs)
E Java
$ 6.00