NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Poecilopharis uniformis Waterhouse, 1884 (A2)
Poecilopharis uniformis Waterhouse, 1884 (A2)
Solomons: Florida I.
$ 10.00
Poecilopharis woodfordi
Poecilopharis woodfordi
Solomons: Guadalcanal I.
$ 25.00
Poecilopharis woodfordi (5 pcs)
Poecilopharis woodfordi (5 pcs)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 60.00
Poecilopharis woodfordi (A2)
Poecilopharis woodfordi (A2)
Solomons: Guadalcanal I.
$ 12.00
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata
Sulawesi
$ 2.00
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata (10 pcs)
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata (10 pcs)
Sulawesi
$ 12.00
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata (5 pcs)
Protaetia (Autoprotaetia) bipunctata (5 pcs)
Sulawesi
$ 7.00
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis
Flores I.
$ 18.00
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis
Flores I.
$ 25.00
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis (A2)
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis (A2)
Indonesia: Flores
$ 12.00
Protaetia (Calopotosia) orientalis
Protaetia (Calopotosia) orientalis
China: Jiangxi
$ 3.00
Protaetia (Caloprotaetia) wongi
Protaetia (Caloprotaetia) wongi
West Malaysia
$ 15.00
Protaetia (Caloprotaetia) wongi (A2)
West Malaysia
$ 8.00
Protaetia (Dicranobia) potanini
Protaetia (Dicranobia) potanini
China: Gansu, Sichuan
$ 5.00
Protaetia (Chrysopotosia) mandshuriensis drumonti Alexis, 1995
Protaetia (Chrysopotosia) mandshuriensis drumonti Alexis, 1995
China: Gansu
$ 4.00
Protaetia (Liocola) brevitarsis
Protaetia (Liocola) brevitarsis
China: Gansu
$ 2.00
Protaetia (Liocola) marmorata ssp. kalinka
Protaetia (Liocola) marmorata ssp. kalinka
Russia: Far East
$ 2.50
Protaetia (Liocola) montana
Protaetia (Liocola) montana
NE Laos
$ 5.00
Protaetia (Liocola) montana
Protaetia (Liocola) montana
N Vietnam
$ 5.00
Protaetia (Liocola) montana (A-)
Protaetia (Liocola) montana (A-)
NE Laos
$ 4.00