NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Thaumastopeus brunneipennis (A2)
Thaumastopeus brunneipennis (A2)
Indonesia: West Timor
$ 2.00
Thaumastopeus floresianus
Thaumastopeus floresianus
Indonesia: Alor I.
$ 5.00
Thaumastopeus floresianus
Thaumastopeus floresianus
Indonesia: Sanggeang Is.
$ 2.00
Thaumastopeus lombokianus
Thaumastopeus lombokianus
Indonesia: Lombok Is.
$ 5.00
Thaumastopeus lombokianus (10 pcs - 2 pcs A2)
Thaumastopeus lombokianus (10 pcs - 2 pcs A2)
Indonesia: Lombok I.
$ 22.50
Thaumastopeus lombokianus (5 pcs)
Thaumastopeus lombokianus (5 pcs)
Indonesia: Lombok I.
$ 15.00
Thaumastopeus minetti
Thaumastopeus minetti
Buton I.
$ 8.00
Thaumastopeus minetti
Thaumastopeus minetti
Indonesia: Buton Is.
$ 5.00
Thaumastopeus minetti (5 pairs)
Thaumastopeus minetti (5 pairs)
Indonesia: Buton I.
$ 25.00
Thaumastopeus minetti (5 pcs)
Thaumastopeus minetti (5 pcs)
Indonesia: Buton I.
$ 12.50
Thaumastopeus nigritus
Thaumastopeus nigritus
Indonesia: Java
$ 1.00
Thaumastopeus nigritus
Thaumastopeus nigritus
SW Kalimantan
$ 1.00
Thaumastopeus nigritus
Thaumastopeus nigritus
West Sumatra
$ 1.00
Thaumastopeus nigritus (10 pcs)
Thaumastopeus nigritus (10 pcs)
Indonesia: West Sumatra
$ 7.00
Thaumastopeus nigritus (7 pcs)
Thaumastopeus nigritus (7 pcs)
Sumatra
$ 5.00
Thaumastopeus nigritus (8 pcs)
Thaumastopeus nigritus (8 pcs)
West Sumatra
$ 5.00
Thaumastopeus nigritus ssp.
Thaumastopeus nigritus ssp.
Indonesia: Bali
$ 1.00
Thaumastopeus nigritus ssp.
Thaumastopeus nigritus ssp.
Indonesia: Siberut Is.
$ 2.00
Thaumastopeus selajeri
Thaumastopeus selajeri
Indonesia: Selayar I.
$ 12.00
Thaumastopeus shanghaicus
Thaumastopeus shanghaicus
NE Laos
$ 2.50