NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis
Flores I.
$ 18.00
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis
Flores I.
$ 25.00
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis (A2)
Protaetia (Bhaskaria) nusatenggaraensis (A2)
Indonesia: Flores
$ 12.00
Protaetia (Calopotosia) orientalis
Protaetia (Calopotosia) orientalis
China: Jiangxi
$ 3.00
Protaetia (Caloprotaetia) wongi
Protaetia (Caloprotaetia) wongi
West Malaysia
$ 15.00
Protaetia (Caloprotaetia) wongi (A2)
West Malaysia
$ 8.00
Protaetia (Dicranobia) potanini
Protaetia (Dicranobia) potanini
China: Gansu, Sichuan
$ 5.00
Protaetia (Chrysopotosia) mandshuriensis drumonti Alexis, 1995
Protaetia (Chrysopotosia) mandshuriensis drumonti Alexis, 1995
China: Gansu
$ 4.00
Protaetia (Liocola) brevitarsis
Protaetia (Liocola) brevitarsis
China: Gansu
$ 2.00
Protaetia (Liocola) marmorata ssp. kalinka
Protaetia (Liocola) marmorata ssp. kalinka
Russia: Far East
$ 2.50
Protaetia (Liocola) montana
Protaetia (Liocola) montana
NE Laos
$ 5.00
Protaetia (Liocola) montana
Protaetia (Liocola) montana
N Vietnam
$ 5.00
Protaetia (Liocola) montana (A-)
Protaetia (Liocola) montana (A-)
NE Laos
$ 4.00
Protaetia (Liocola) montana (A2)
Protaetia (Liocola) montana (A2)
NE Laos
$ 3.00
Protaetia (Liocola) speculifera
Protaetia (Liocola) speculifera
N Vietnam
$ 5.00
Protaetia (Macroprotaetia) milani
Protaetia (Macroprotaetia) milani
Indonesia: West Sumatra
$ 8.00
Protaetia (Miksicia) acuminata (3 pcs)
Protaetia (Miksicia) acuminata (3 pcs)
Indonesia: Centr. Kalimantan
$ 2.00
Protaetia (Miksicia) acuminatus
Protaetia (Miksicia) acuminatus
Indonesia: Siberut Is.
$ 1.00
Protaetia (Miksicia) acuminatus (20 pcs)
Protaetia (Miksicia) acuminatus (20 pcs)
West Sumatra
$ 6.50
Protaetia (Miksicia) acuminatus (5 pcs)
Protaetia (Miksicia) acuminatus (5 pcs)
Indonesia: West Sumatra
$ 2.00