NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Ischiopsopha (s.str.) bruyni (5 pcs)
Ischiopsopha (s.str.) bruyni (5 pcs)
Biak I.
$ 11.00
Ischiopsopha (s.str.) bruyni (10 pcs)
Ischiopsopha (s.str.) bruyni (10 pcs)
Biak I.
$ 20.00
Pseudochalcothea sakaii
Pseudochalcothea sakaii
Sumatra
$ 8.00
Pseudochalcothea sakaii
Pseudochalcothea sakaii
Sumatra
$ 6.00
Pseudochalcothea sakaii (5 pairs)
Pseudochalcothea sakaii (5 pairs)
Sumatra
$ 54.00
Pseudochalcothea sakaii (5 pairs A-/A2)
Pseudochalcothea sakaii (5 pairs A-/A2)
Sumatra
$ 35.00
Pseudochalcothea sakaii (A2)
Pseudochalcothea sakaii (A2)
Sumatra
$ 4.00
Pseudochalcothea sakaii (A2)
Pseudochalcothea sakaii (A2)
Sumatra
$ 3.00
Ixorida (Aurelia) thoracica
Ixorida (Aurelia) thoracica
Sulawesi
$ 4.00
Ixorida (Aurelia) thoracica (10 pairs)
Ixorida (Aurelia) thoracica (10 pairs)
Sulawesi
$ 60.00
Protaetia (Netociomima) taciturna (A2)
Protaetia (Netociomima) taciturna (A2)
Central Moluccas: Kelang I.
$ 1.50
Protaetia (Netociomima) taciturna (A-)
Protaetia (Netociomima) taciturna (A-)
Central Moluccas: Kelang I.
$ 2.50
Clinteria vittigera
Clinteria vittigera
Sumba I.
$ 7.00
Clinteria vittigera (10 pcs)
Clinteria vittigera (10 pcs)
Sumba I.
$ 45.00
Clinteria vittigera (A-)
Clinteria vittigera (A-)
Sumba I-
$ 5.00
Digenethle cryptica Jákl, 2017 (10 pcs)
Digenethle cryptica Jákl, 2017 (10 pcs)
West Papua
$ 54.00
Digenethle cryptica Jákl, 2017 (5 pcs)
Digenethle cryptica Jákl, 2017 (5 pcs)
West Papua
$ 30.00
Protaetia (Netociomima) solorensis solorensis
Protaetia (Netociomima) solorensis solorensis
Flores I.
$ 2.00
Thaumastopeus minetti (5 pairs)
Thaumastopeus minetti (5 pairs)
Buton I.
$ 30.00
Pseudochalcothea sakaii (10 pcs)
Pseudochalcothea sakaii (10 pcs)
Sumatra
$ 48.00