NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Euselates (s.str.) stricticollis
Euselates (s.str.) stricticollis
NE Laos
$ 2.00
Euselates (s.str.) stricticollis (10 pcs)
Euselates (s.str.) stricticollis (10 pcs)
NE Laos
$ 14.00
Euselates (s.str.) stricticollis (5 pairs)
Euselates (s.str.) stricticollis (5 pairs)
NE Laos
$ 10.00
Euselates (s.str.) tonkinensis
Euselates (s.str.) tonkinensis
Laos
$ 10.00
Euselates (s.str.) tonkinensis (A2)
Euselates (s.str.) tonkinensis (A2)
Laos
$ 5.00
Euselates (s.str.) virgata ssp. pauliani
Euselates (s.str.) virgata ssp. pauliani
NE Laos
$ 8.00
Euselates (s.str.) virgata ssp. pauliani (A2)
Euselates (s.str.) virgata ssp. pauliani (A2)
NE Laos
$ 4.00
Euselates adspersa
Euselates adspersa
Indonesia: W Sumatra
$ 7.00
Euselates adspersa
Euselates adspersa
West Sumatra
$ 6.00
Euselates adspersa (A2)
Euselates adspersa (A2)
West Sumatra
$ 4.00
Euselates cineracea
Euselates cineracea
Sumatra
$ 1.50
Euselates cineracea
Euselates cineracea
Java
$ 1.50
Euselates cineracea (10 pcs A-, A2)
Euselates cineracea (10 pcs A-, A2)
West Sumatra
$ 8.00
Euselates cineracea (10 pcs)
Euselates cineracea (10 pcs)
Java I.
$ 10.50
Euselates cineracea (5 pairs)
Euselates cineracea (5 pairs)
West Sumatra
$ 12.50
Euselates cineracea (5 pcs)
Euselates cineracea (5 pcs)
Java I.
$ 6.00
Euselates cineracea (A2)
Euselates cineracea (A2)
West Sumatra
$ 0.75
Euselates conspersa
Euselates conspersa
Kalimantan
$ 20.00
Euselates conspersa
Euselates conspersa
SW Kalimantan
$ 17.50
Euselates conspersa (A-)
Euselates conspersa (A-)
Kalimantan
$ 15.00