NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Protaetia (Pseudourbania) porloyi
Protaetia (Pseudourbania) porloyi
Molu I.
$ 12.00
Protaetia (Pseudourbania) porloyi (A2)
Protaetia (Pseudourbania) porloyi (A2)
Indonesia: Molu I.
$ 7.00
Protaetia (Pseudourbania) sutteri
Protaetia (Pseudourbania) sutteri
Sumba I.
$ 3.50
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (10 pcs)
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (10 pcs)
Sumba I.
$ 25.00
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (20 pcs)
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (20 pcs)
Sumba I.
$ 30.00
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (5 pcs)
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (5 pcs)
Sumba I.
$ 14.00
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (A-)
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (A-)
Sumba I.
$ 3.00
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (A2)
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (A2)
Sumba I.
$ 2.50
Protaetia (Pseudourbania) wetarensis
Protaetia (Pseudourbania) wetarensis
Wetar I.
$ 8.00
Protaetia (Pseudourbania) wetarensis (10 pcs)
Protaetia (Pseudourbania) wetarensis (10 pcs)
Wetar I.
$ 60.00
Protaetia (Pseudourbania) wetarensis (5 pcs)
Protaetia (Pseudourbania) wetarensis (5 pcs)
Wetar I.
$ 32.00
Protaetia (Pseudourbania) wetarensis (A2)
Protaetia (Pseudourbania) wetarensis (A2)
Wetar I.
$ 4.00
Protaetia (s.str.) cariana
Protaetia (s.str.) cariana
NE Laos
$ 3.00
Protaetia (s.str.) cariana (10 pcs)
Protaetia (s.str.) cariana (10 pcs)
NE Laos
$ 17.50
Protaetia (s.str.) cariana (5 pcs)
Protaetia (s.str.) cariana (5 pcs)
NE Laos
$ 12.00
Protaetia (s.str.) cariana (A2)
Protaetia (s.str.) cariana (A2)
NE Laos
$ 1.50
Protaetia (s.str.) celebica
Protaetia (s.str.) celebica
Sulawesi
$ 1.50
Protaetia (s.str.) celebica (10 pcs)
Protaetia (s.str.) celebica (10 pcs)
Sulawesi
$ 10.00
Protaetia (s.str.) celebica (5 pcs)
Protaetia (s.str.) celebica (5 pcs)
Sulawesi
$ 6.00
Protaetia (s.str.) fusca
Protaetia (s.str.) fusca
Java
$ 1.00