NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Protaetia (Pseudourbania) floresiensis (A2)
Protaetia (Pseudourbania) floresiensis (A2)
Flores I.
$ 1.00
Protaetia (Pseudourbania) guttulata
Protaetia (Pseudourbania) guttulata
Babar I.
$ 2.00
Protaetia (Pseudourbania) guttulata
Protaetia (Pseudourbania) guttulata
Timor I.
$ 1.50
Protaetia (Pseudourbania) guttulata
Protaetia (Pseudourbania) guttulata
Moa I.
$ 2.00
Protaetia (Pseudourbania) guttulata (10 pcs)
Protaetia (Pseudourbania) guttulata (10 pcs)
Timor I.
$ 12.00
Protaetia (Pseudourbania) guttulata (10 pcs)
Protaetia (Pseudourbania) guttulata (10 pcs)
Babar I.
$ 14.00
Protaetia (Pseudourbania) horaki Jákl
Protaetia (Pseudourbania) horaki Jákl
Savu I.
$ 10.00
Protaetia (Pseudourbania) horaki Jákl (5 pcs - PARATYPUS)
Protaetia (Pseudourbania) horaki Jákl (5 pcs - PARATYPUS)
Sawu I.
$ 70.00
Protaetia (Pseudourbania) horaki Jákl (PARATYPUS)
Protaetia (Pseudourbania) horaki Jákl (PARATYPUS)
Indonesia: Savu I.
$ 20.00
Protaetia (Pseudourbania) lorkovici lorkovici
Protaetia (Pseudourbania) lorkovici lorkovici
West Timor
$ 5.00
Protaetia (Pseudourbania) porloyi
Protaetia (Pseudourbania) porloyi
Molu I.
$ 12.00
Protaetia (Pseudourbania) porloyi (A2)
Protaetia (Pseudourbania) porloyi (A2)
Indonesia: Molu I.
$ 7.00
Protaetia (Pseudourbania) sutteri
Protaetia (Pseudourbania) sutteri
Sumba I.
$ 3.50
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (10 pcs)
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (10 pcs)
Sumba I.
$ 25.00
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (20 pcs)
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (20 pcs)
Sumba I.
$ 30.00
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (5 pcs)
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (5 pcs)
Sumba I.
$ 14.00
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (A-)
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (A-)
Sumba I.
$ 3.00
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (A2)
Protaetia (Pseudourbania) sutteri (A2)
Sumba I.
$ 2.50
Protaetia (Pseudourbania) wetarensis
Protaetia (Pseudourbania) wetarensis
Wetar I.
$ 8.00
Protaetia (Pseudourbania) wetarensis (10 pcs)
Protaetia (Pseudourbania) wetarensis (10 pcs)
Wetar I.
$ 60.00