NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Euthalia monina ssp. livida (A2)
Euthalia monina ssp. livida (A2)
Siberut I.
$ 6.00
Euthalia monina ssp. livida (A2)
Euthalia monina ssp. livida (A2)
Indonesia: Siberut I.
$ 2.00
Euthalia nara shania Evans, 1924
Euthalia nara shania Evans, 1924
NE Laos
$ 4.00
Euthalia nara shania Evans, 1924 (A-)
NE Laos
$ 3.00
Euthalia patala
Euthalia patala
NE Laos
$ 9.00
Euthalia patala (A-)
NE Laos
$ 6.00
Euthalia sahadeva ssp. narayana Grose-Smith et Kirby, 1891 (A2B)
Euthalia sahadeva ssp. narayana Grose-Smith et Kirby, 1891 (A2B)
NE Laos
$ 5.00
Euthalia whiteheadi ssp. zonula
Euthalia whiteheadi ssp. zonula
Java
$ 3.50
Euthalia whiteheadi ssp. zonula (A-)
Euthalia whiteheadi ssp. zonula (A-)
Indonesia: Java
$ 2.00
Euthalia whiteheadi ssp. zonula (A-)
Euthalia whiteheadi ssp. zonula (A-)
Java
$ 16.00
Euthalia whiteheadi ssp. zonula (A2)
Euthalia whiteheadi ssp. zonula (A2)
Java
$ 10.00
Euthaliopsis action philomena
Euthaliopsis action philomena
West Papua
$ 6.00
Euthaliopsis action philomena (A-)
Euthaliopsis action philomena (A-)
West Papua
$ 4.00
Euthaliopsis action philomena (A-)
Euthaliopsis action philomena (A-)
West Papua
$ 20.00
Euthaliopsis action philomena (A2)
Euthaliopsis action philomena (A2)
West Papua
$ 12.00
Helcyra celebensis fabulosa (A-)
Helcyra celebensis fabulosa (A-)
Indonesia: Peleng I.
$ 10.00
Helcyra celebensis fabulosa (A-)
Helcyra celebensis fabulosa (A-)
Indonesia: Peleng I.
$ 10.00
Helcyra hemina ssp. watanabei (A2)
Helcyra hemina ssp. watanabei (A2)
Indonesia: W Sumatra
$ 12.00
Helcyra takazawai (A-)
Helcyra takazawai (A-)
Indonesia: Sumba I.
$ 15.00
Helcyra takazawai (A2)
Helcyra takazawai (A2)
Sumba I.
$ 15.00