NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Lexias aeropus angustifascia (A2)
Lexias aeropus angustifascia (A2)
Indonesia: Biak I.
$ 1.50
Lexias aeropus angustifascia (A2)
Lexias aeropus angustifascia (A2)
Indonesia: Biak I.
$ 2.50
Lexias aeropus eporidorix
Lexias aeropus eporidorix
Morotai
$ 3.00
Lexias aeropus eporidorix (A-)
Lexias aeropus eporidorix (A-)
Morotai
$ 2.00
Lexias aeropus eporidorix (A2)
Lexias aeropus eporidorix (A2)
Morotai
$ 1.00
Lexias aeropus eporidorix (A2)
Lexias aeropus eporidorix (A2)
Halmahera I.
$ 5.00
Lexias aeropus eporidorix (A2)
Lexias aeropus eporidorix (A2)
Halmahera I.
$ 1.50
Lexias aeropus helvidius
Lexias aeropus helvidius
Buru I.
$ 6.00
Lexias aeropus mysolensis (g A2)
Lexias aeropus mysolensis (g A2)
Indonesia: Misool I.
$ 4.00
Lexias canescens civetta (g A2)
Lexias canescens civetta (g A2)
Sumatra
$ 7.50
Lexias dirtea montana
Lexias dirtea montana
Indonesia: West Sumatra
$ 2.00
Lexias dirtea montana (A-)
Lexias dirtea montana (A-)
Indonesia: West Sumatra
$ 1.50
Lexias dirtea ssp. inimitabilis
Lexias dirtea ssp. inimitabilis
Indonesia: Siberut I.
$ 4.00
Lexias dirtea ssp. inimitabilis (A-)
Indonesia: Siberut I.
$ 3.00
Lexias dirtea ssp. inimitabilis (A-)
Lexias dirtea ssp. inimitabilis (A-)
Indonesia: Siberut I.
$ 8.00
Lexias dirtea ssp. inimitabilis (A2)
Indonesia: Siberut I.
$ 2.00
Lexias dirtea ssp. inimitabilis (A2)
Indonesia: Siberut I.
$ 5.00
Lexias immaculata (A-)
Lexias immaculata (A-)
Indonesia: Belitung I.
$ 2.50
Lexias immaculata (A2)
Lexias immaculata (A2)
Indonesia: Belitung I.
$ 1.50
Lexias immaculata (A2)
Lexias immaculata (A2)
Indonesia: Belitung I.
$ 3.00