NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Odontolabis ludekingi
Odontolabis ludekingi
Sumatra
+60
$ 6.00
Odontolabis ludekingi
Odontolabis ludekingi
Sumatra
+65
$ 7.00
Odontolabis ludekingi
Odontolabis ludekingi
Sumatra
+70
$ 8.00
Odontolabis micros
Odontolabis micros
Sulawesi
+40
$ 8.00
Odontolabis micros
Odontolabis micros
Sulawesi
+25
$ 3.00
Odontolabis micros
Odontolabis micros
Sulawesi
+30
$ 4.00
Odontolabis micros
Sulawesi
$ 2.00
Odontolabis micros (A-)
Odontolabis micros (A-)
Sulawesi
+30
$ 3.00
Odontolabis micros (A2)
Odontolabis micros (A2)
Sulawesi
+40
$ 6.00
Odontolabis micros (A2)
Odontolabis micros (A2)
Sulawesi
$ 2.00
Odontolabis platyonota coomani
Odontolabis platyonota coomani
N Vietnam
+25
$ 2.00
Odontolabis platyonota coomani
Odontolabis platyonota coomani
N Vietnam
+30
$ 2.50
Odontolabis platyonota coomani
Odontolabis platyonota coomani
N Vietnam
+35
$ 3.00
Odontolabis platyonota coomani
Odontolabis platyonota coomani
N Vietnam
+40
$ 6.00
Odontolabis platyonota coomani
N Vietnam
$ 2.00
Odontolabis platyonota coomani
Odontolabis platyonota coomani
NE Laos
+35
$ 8.00
Odontolabis platyonota coomani
Odontolabis platyonota coomani
NE Laos
+40
$ 15.00
Odontolabis platyonota coomani
Odontolabis platyonota coomani
NE Laos
m +30
$ 6.00
Odontolabis platyonota coomani (10 pcs)
Odontolabis platyonota coomani (10 pcs)
N Vietnam
+30
$ 15.00
Odontolabis platyonota coomani (A2)
Odontolabis platyonota coomani (A2)
N Vietnam
+35
$ 1.50