NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Prosopocoilus giraffa keisukei
Prosopocoilus giraffa keisukei
Lombok I.
+105
$ 40.00
Prosopocoilus giraffa keisukei
Indonesia: Lombok I.
+75
$ 10.00
Prosopocoilus giraffa keisukei
Indonesia: Lombok I.
+95
$ 22.00
Prosopocoilus giraffa keisukei
Indonesia: Lombok I.
$ 2.00
Prosopocoilus giraffa ssp.
Prosopocoilus giraffa ssp.
Pantar I.
$ 3.00
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Flores I.
+95
$ 12.00
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Flores I.
+85
$ 8.00
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Flores I.
+80
$ 7.00
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Flores I.
+60
$ 5.00
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Flores I.
+55
$ 3.00
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Flores I.
$ 2.00
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Flores I.
+100
$ 20.00
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Flores I.
+105
$ 25.00
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
CW Sulawesi
+75
$ 8.00
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai
CW Sulawesi
+105
$ 80.00
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai (A-)
Prosopocoilus giraffa ssp. nishiyamai (A-)
CW Sulawesi
+80
$ 8.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Prosopocoilus giraffa timorensis
Indonesia: Wetar I.
+60
$ 8.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Prosopocoilus giraffa timorensis
Indonesia: Wetar I.
+65
$ 10.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Prosopocoilus giraffa timorensis
Indonesia: Wetar I.
+80
$ 20.00
Prosopocoilus giraffa timorensis
Indonesia: Wetar I.
$ 2.00